I förra veckan presenterade Medieakademin årets förtroendebarometer, som mäter svenskars tillit till företag och institutioner.

För oss som arbetar med journalistik var rapporten dyster läsning. Nästan alla medieföretag tappar i förtroende. Glappet mellan public service-medier och kvällstidningar är stort, men tendensen är densamma, med något undantag. Folk litar mindre och mindre på journalister. Inte minst de äldre har tappat förtroendet.

Starka medier är centrala institutioner i en demokrati. När dessa institutioner tappar i betydelse, och människor inte längre litar på vad de läser i tidningen, söker man andra informationskällor, nya moraliska auktoriteter för att besegla den egna världsbilden.

Samtidigt som tilltron till konventionella medier minskar, skruvas tonläget upp i sociala medier. Den kölhalarkultur som stundtals råder på mikrobloggen Twitter är inte bara motbjudande på ett mänskligt plan, den bidrar också till att förråa det offentliga samtalet. Åsikter ges samma värde som fakta, en ordning som från och till även smittar av sig på traditionella medier.

Den bärande tanken bakom journalistik är att ta reda på sanningen, varken mer eller mindre. Det skiljer journalister från rasister, rättshaverister och inbilska inkvisitionstwittrare. Låt oss vörda den ambitionen.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset