”De kan inte gifta sig enligt kyrkans syn. Alltså är de inte lämpade”, säger kyrkoherden Ingvar Fogelqvist.
”De kan inte gifta sig enligt kyrkans syn. Alltså är de inte lämpade”, säger kyrkoherden Ingvar Fogelqvist.

Vid den katolska församlingen i Växjö får konfirmanderna lära sig att den finns en form av homosexualitet som är obotlig och en annan form som handlar om ”psykologisk oordning” och kan botas. ”Det är ingen sjukdom på det sättet, utan en oordning i det mänskliga psyket”, sade kyrkoherden Ingvar Fogelqvist till Smålandsposten. Nu ber han om ursäkt för sina uttalanden. "Mina formuleringar är klumpiga" skriver han i ett pressmeddelande.

En form av homosexualitet ”är obotlig” och en annan form handlar om ”psykologisk oordning” i människan och den formen kan botas.

Det lärs ut i undervisningen till de unga konfirmanderna vid Växjös katolska församling, Ärkeängeln Sankt Mikael med 2 000 medlemmar, rapporterar Smålandsposten.

– De kan inte gifta sig enligt kyrkans syn. Alltså är de inte lämpade, säger Ingvar Fogelqvist, församlingens kyrkoherde som håller i föreläsningarna, till tidningen.

Konfirmanderna får också veta att personer som är homosexuella eller lider av till exempel impotens eller hälsoproblem ”inte bör ta på sig familjelivets ansvar”. Kyrkoherden understryker att homosexualitet, enligt den katolska kyrkan, inte är en synd – utan att det är själva ”utövandet” som är en synd.

Han säger även att det inte är en ”sjukdom på det sättet”.

– Utan en oordning i det mänskliga psyket, så är det, säger Ingvar Fogelqvist till Smålandsposten. 

Nu vill Växjö kommuns mångfaldssamordnare ha en dialog med Ingvar Fogelqvist.

– Det är djupt olyckligt att man på vissa håll i samhället fortfarande betraktar hbtq-personer som sjuka. Det är sorgligt att den synen lärs ut till barn och ungdomar, säger Suzana Mocevic, mångfaldssamordnare i Växjö kommun, till tidningen.

Efter uttalandena har Ingvar  Fogelqvist mottagit kritik och på tisdagseftermiddagen bad han om ursäkt för sina tidigare intervjusvar.

Hans formulering var ogenomtänkt och speglar inte hans syn på homosexualitet, skriver han i ett pressmeddelande från Katolska kyrkan enligt TT.

"Jag vill därför be om ursäkt till alla som kan ha känt sig sårade av det som jag har sagt. Vissa av citaten är dessutom tagna ur sitt sammanhang. Det var inte min avsikt att på något sätt uttrycka mig kränkande mot homosexuella", skriver han.

Han understryker även att alla människor har samma värde och att homosexuella ska behandlas med respekt och inte på något sätt får diskrimineras. Han tillbakvisar också sitt uttalande om att homosexualitet är obotligt.

"Det jag menade med obotlig var att homosexualitet kan vara en permanent sexuell läggning och inte är att betrakta som en sjukdom som kan botas."

Anders Aborelius, biskop vid Stockholms katolska stift, har även kommenterat Fogelqvist uttalanden i samma pressmeddelande.

"Enligt den Katolska kyrkans lära får homosexuella människor absolut inte diskrimineras och det är fel att utesluta dem ur gemenskapen på grund av deras homosexuella läggning", skriver han.

Inom den katolska kyrkans tro, accepteras dock bara sexuellt samliv mellan en man och kvinna i ett äktenskap.

"Därför kan kyrkan inte godta samkönade äktenskap eller sexuella relationer utan försöker hjälpa de homosexuella att leva i sexuell avhållsamhet."

Metro sökt både Arborelius och Fogelqvist för en kommentar.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset