Efter incidenten där ett barn pressats till gråt av sin ledare som trycker ner barnets ben i spakat, utesluts nu den berörda föreningen av gymnastikförbundet.

– Den här typen av träningsmetoder är skadliga och farliga. Så förbundsstyrelsen har beslutat att inleda en uteslutningsprocess, säger förbundets ordförande Johan Fyrberg till SVT Sport.

Förbundet har både gjort en orosanmälan för våld mot barn till ansvarig kommun, och dessutom polisanmält händelsen.

Förutom händelsen med videofilmen som visar hur de aktiva pressas till gråt, uppfyller inte föreningen kraven för att vara en förening – vilket är den andra anledningen till uteslutningen.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset