Stefan Wahlberg –Journalist och tv-producent (ännu med efternamn)

När jag talar med kungens advokat, hovauditören Axel Calissendorff, är han tystlåten men väldigt tydlig på en punkt: Den svenska kungafamiljen bär inget efternamn!

Skatteverkets rättsliga expert på folkbokföringsfrågor, Lars Tegenfeldt, är lika tydlig: Det finns inget utrymme i den svenska namnlagen för att ta bort sitt efternamn. Han understryker också att ”frågan är mycket känslig”.
 
Vad som händer i folkbokföringen då herr Westling ska bli prins Daniel har alltså blivit ett delikat juridiskt problem på högsta nivå. Konstitutionella grundprinciper ställs mot varandra: Ska samma triviala lagar gälla för en prins som för hans undersåtar? Ska kungliga traditioner få väga tyngre än svensk lag?
 
Frågorna diskuterades nyligen mellan hovauditören och Skatteverkets jurister. På Skatteverket är man noga med att understryka att något beslut ännu inte är fattat. Hovauditören vill inte kommentera frågan utan nöjer sig med att slå fast den kungliga praxis som hittills har rått i Sverige. Så visst… Frågan är onekligen ”mycket känslig”.
 
Saken blir knappast enklare av ett en svensk regent eller tronarvinge inte har gift sig med en svensk man eller kvinna sedan Johan III äktade Gunilla Bielke år 1585. Drottning Silvia har till exempel aldrig burit något efternamn i svensk folkbokföring, vilket för övrigt gäller även kungen och kungabarnen.

Lagen säger nämligen inte att man nödvändigtvis måste ha ett efternamn – bara att man inte får ta bort det när man väl har fått ett.
 
Det kan i sammanhanget vara på sin plats att understryka att kungafamiljen inte HETER Bernadotte utan ÄR av ätten Bernadotte. I folkbokföringen återfinns bara en asterisk i den kolumn där deras efternamn borde ha stått.
 
Så visst är det märkligt hur skitsaker kan bli till stora principfrågor när så många spelar med i det teaterstycke som är tänkt att nå sin klimax den 19 juni.

Skatteverkets Lars Tegenfeldt förklarar varför namnfrågan är mycket känslig: ”Hur vi än beslutar så kommer alla att ha en åsikt”. Jo, även självaste konungen! Och han förfogar ju inte längre över vare sig Skatteverket eller de lagar som riksdagen har stiftat. Eller?
 

 
+ Jag ser fram emot den ”kritiska granskning” av det kungliga bröllopet som statstelevisionen har utlovat.

– Sagornas värld är berusande! Och fortfarande vill folket inte se att kejsaren är naken.  

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset