Provrörsbefruktning.
Provrörsbefruktning.

På måndag håller vetenskapsvärlden andan i väntan på vem eller vilka som belönas med årets Nobelpris i fysiologi eller medicin. I historien har upptäckter som räddat miljontals liv belönats.

Penicillin, 1945

Många känner till att Alexander Fleming upptäckte penicillinet 1928. Mindre känt är dock att Fleming själv aldrig insåg potentialen av sin upptäckt. Det var först flera år senare, vid andra världskrigets utbrott, som andra forskare av en händelse upptäckte Flemings anspråkslösa notering i marginalen på ett arbete.

Provrörsbefruktning, 2010

Att få barn är inte alltid så lätt, men tack vare britten Robert Edwards har det blivit enklare. På 1970-talet utvecklade han vetenskapen kring assisterad befruktning, in vitro-fertilisering (IVF). Det första barnet av dem alla, Louise Joy Brown, föddes 1978 och sedan dess har runt fyra miljoner barn världen över fötts med hjälp av IVF.

Humant papillomvirus och cancer, 2008

I dag har miljoner kvinnor och flickor världen över vaccinerats mot olika varianter av humant papillomvirus (HPV). Detta för att minska risken att drabbas av cancer i livmoderhalsen. Tysken Harald zur Hausen var den som upptäckte sambandet, något han belönades med medicinpriset för år 2008.

Helicobacter pylori och magsår, 2005

För inte så många år sedan var magsår en dödlig åkomma som krävde stora resurser av sjukhusens operationsverksamhet. I dag är dödsfall på grund av magsår ovanligt, tack vare Barry Marshalls och Robin Warrens upptäckt att många magsår orsakas av bakterien Helicobacter pylori. Det som förut krävde en komplicerad operation gick plötsligt att behandla med antibiotika.

Magnetresonanskameran, 2003

Betydelsen av bra bilddiagnostik ska aldrig underskattas. När magnetresonanskameran utvecklades togs ytterligare ett stort steg. Med hjälp av denna teknik blev det plötsligt möjligt att upptäcka exempelvis tumörer eller bråck som är svåra att se med datortomograf. Äran för upptäckten tillföll Paul Lauterbur och Peter Mansfield.

Thomas Kienzle
Humant papillomvirus och cancer. Harald zur Hausen.
Helicobacter pylori.
REPORTAGEBILD
Alexander Fleming.
Jeff Mcintosh
Magnetresonanskamera.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset