Priset på en utvisning: 4.550 kronor Budgeten baseras på hur många som utvisas.
Priset på en utvisning: 4.550 kronor Budgeten baseras på hur många som utvisas.

4 550 kronor. Så mycket får Migrationsverkets enheter i extra budget för varje person som utvisas från Sverige.

Ju effektivare enheten är på att verkställa utvisningar, desto högre budget får den. För varje person som utvisas får Migrationsverkets enhet 4 550 kronor i extra budget. 

– Det är inte en premie, det är ett sätt att bedöma behovet av arbetskraft, säger Bernt Lundqvist, controller på Migrationsverket.

För varje person som kommer in i systemet får enheten där ärendet hanteras 1 500 kronor. När en utvisning verkställs, eller om personen får uppehållstillstånd, får enheten 4 550 kronor i extra budget. 

Om en person avviker efter ett beslut om avvisning får enheten ingenting, trots att ärendet lämnas över till polis. Pengarna kommer först när polisen hittar personen och verkställer utvisningen. Att en person går under jorden är alltså negativt för budgeten.

– För att enheterna ska ha en så rätt budget som möjligt har vi en modell som består dels av en fast del, och dels av en rörlig del, förklarar Bernt Lundqvist, ekonomidirektör på Migrationsverket.

Migrationsverket införde det nya systemet med en rörlig, prestationsbaserad del av budgeten, under 2012. Eftersom det är såpass nytt har en utvärdering ännu inte hunnits med. 

Har ni fått någon kritik internt?
– Det har diskuterats om modellen är bra eller dålig. Vissa tycker att den gamla modellen var bättre. 

Den rörliga delen står för 25 procent, den fasta budgeten för resten. Löneförhöjningar styrs inte av den rörliga delen, de styrs av den vanliga avtalsrörelsen. 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset