Det är naivt att tro att andra länder ska försörja Sveriges befolkning med mat när en kris inträffar, skriver Marianne Andersson, ordförande LRF Skåne.
Det är naivt att tro att andra länder ska försörja Sveriges befolkning med mat när en kris inträffar, skriver Marianne Andersson, ordförande LRF Skåne.

Hälften av vår mat skulle ta slut efter tio till tolv dagar om Sverige isolerades vid en allvarlig kris. Butikshyllorna skulle kunna vara tömda redan efter ett dygn och centrallagerna skulle klara sig ungefär mellan tre till åtta dagar. Som konsument har du makten att stärka den svenska krisberedskapen, skriver Marianne Andersson, ordförande LRF Skåne.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Konsumenter måste ta sårbarheten i den svenska livsmedelsförsörjningen på allvar. Att över hälften av maten vi äter är importerad betyder att det blir svårt att klara av att mätta nästan tio miljoner magar vid en kris. Det ligger i allas intresse att välja svenskt så långt det går oavsett om man är köttätare, vegan eller vegetarian.

Världen vi lever i blir allt mer orolig. Vi har bevittnat människor som flyr ifrån krig, fattigdom och klimatförändringar samtidigt som flera länder i Europa blivit mer restriktiva. Hälften av vår mat skulle ta slut efter tio till tolv dagar om Sverige isolerades vid en allvarlig kris. Butikshyllorna skulle kunna vara tömda redan efter ett dygn och centrallagerna skulle klara sig ungefär mellan tre till åtta dagar. Det förutsätter dessutom full tillgång till bränsle så att logistiken fungerar.

LÄS MER: Debatt: Domen mot Bredbandsbolaget skapar dyr praxis
Det dåliga vädret som drabbade grönsaksodlare i södra Europa för ett tag sedan ledde till att många butiker stod utan grönsaker och priserna på exempelvis tomater ökade med 50 procent. Det säger en hel del om att vi kvickt kan bli utan grönsaker vintertid. Ett annat scenario är att om importvägarna stängs kan vi inte längre importera proteingrödor, gödsel, diesel och växtskyddsmedel. Det blir tufft för personer som inte har kött som proteinintag om vi inte kan importera exempelvis bönor. Vi har ingen större bönodling i Sverige trots att vi har möjlighet att odla mer. Det beror i allra högsta grad på att det är billigare att importera och inte särskilt lönsamt för det svenska jordbruket.

Nyheten om att Findus stänger anläggningen i Bjuv utanför Helsingborg slog hårt på livsmedelssverige. Det finns nu risk att odlingen flyttas utomlands. Fortsätter trenden är vi på väg att förlora det som är unikt med svensk livsmedelsproduktion, innovation, kvalitet, miljö och konsumentfokus.

Att ha en god krisberedskap handlar i sammanhanget om att ha en produktion som motsvarar efterfrågan på varor under en kris för att klara tillfälliga toppar. LRF:s medlemmar är verksamma i en bransch som är exponerad för många risker. Stormar, skogsbränder, översvämningar är många scenarier som skulle ha stor påverkan på jordbruket. Vi måste öka produktionen för att kunna klara efterfrågan på råvaror under en längre tid av isolering.

LÄS MER: Debatt: Slutade dricka alkohol på alla hjärtans dag: Det bästa som har hänt mig
Regeringen presenterade för ett tag sedan en nationell livsmedelsstrategi tillsammans med en handlingsplan med syfte att öka den svenska livsmedelsproduktionen. LRF välkomnar strategin men saknar däremot skrivningar om åtgärder på skatteområdet som gör att vi har goda förutsättningar att konkurrera med andra länder. Regeringen måste lägga fler förslag på åtgärder i kommande budget för att strategin inte ska bli en hyllvärmare.

Som konsument har du makten att stärka den svenska krisberedskapen. Märkningen Från Sverige gör det lättare att hitta svenska livsmedel. Den blåa cirkelformade symbolen med gul text är ett bra kvitto på säkra och hållbara livsmedel och att djuren haft ett bra liv. När efterfrågan på svenska råvaror ökar gör även utbudet det. Det stärker inte enbart Sveriges självförsörjning utan det blir fler jobb, starkare ekonomi och en bättre miljö.

Det är naivt att tro att andra länder ska försörja Sveriges befolkning med mat när en kris inträffar. Sveriges bönder vill göra ännu mer. Konsumenten är en del av lösningen.

Marianne Andersson, ordförande LRF Skåne

Fakta om debattören

  • 

LRF (Lantbrukarnas riksförund) är en intresse och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna som har sin bas inom jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF driver landsbygdens och de gröna näringarnas frågor.
  • LRFs medlemmar driver tillsammans 90 000 företag.
……

Fakta om debatten

Ett beredskapslager är det lager som ett samhälle bygger upp under fredstid för att kunna tillgodose olika behov under kriser och krig. Det kan till exempel handla om lager för läkemedel, mat eller andra resurser.
I början av 90-talet fanns det ca 200 livsmedelslager i Sverige, men när det kalla kriget upphörde så monterades de ner. Om en kris skulle uppstå idag så skulle samhället behöva förlita sig på den mat som finns att tillgå i butikerna och i butikernas lager.

LÄS MER: Debatt: Lastbilschauffören efter dödsolyckorna: Utan oss skulle Sverige stanna

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset