Klagomålen på glassbilen tar mycket tid för tjänstemän på kommuner och länsstyrelser. Men det är svårt att komma åt det. Och i framtiden kommer vi få vänja oss vid de kommersiella ljuden – om ingen ser över reglerna, menar Björn Hellström, professor i ljuddesign.

Enligt Björn Hellström, professor i ljuddesign vid Konstfack och Tyréns AB,  kommer ljudmiljön i framtiden översköljas av kommersiella budskap – eftersom det inte finns någon lagstiftning mot det. 

För alla barn är glassbilens melodi laddad med förväntan om någonting gott.  Andra blir störda, som idrottsprofilen Percy Nilsson som polisanmäldes i måndags kväll för att ha attackerat en glassbil med en borrmaskin. Klagomålen kommer in i en jämn ström till kommunerna – för att trudelutten tränger in i bostäderna när de nattar sina barn, leder till oönskat tjat från barnen eller upplevs bara som allmänt störande. 

Men inte i något fall har Hemglass blivit fällda. 
– Det beror på att det endast är riktlinjer om buller som man tar hänsyn till. Med de mätningar vi gjort inne och utanför bostäderna hos de som klagat har vi inte kunnat visa att det överskrider gränsvärdet, säger Natalii Back, som är sakkunnig på Länsstyrelsen.
Hon jobbar tillsammans med de jurister som hanterar överklaganden från folk som störs av glassbilen och från Hemglass, som också ibland överklagar kommunens beslut. Hanteringen tar mycket tid i anspråk, enligt henne. 
– Det är väldigt många som klagar över hela landet. Men man måste ju få överklaga. 
 
Björn Hellström, professor i urbana ljudmiljöer på Konstfack och Tyréns AB, är kritisk till att det inte finns något ytterligare regelverk för ljud som tillåts tränga in i det offentliga rummet – och i det här fallet till och med in i våra privata sfärer i bostaden. 
 
– Jag bor själv på Södermalm i Stockholm och har ett barn hemma. Vi kan inte välja att nästa tisdag ska vi inte lyssna oavsett om jag gillar eller inte att det kommer in i mitt privata rum, säger Björn Hellström. Visuell reklam kan man ju välja bort på ett annat sätt. 
 
Och i framtiden riskerar ljudmiljön i städerna att fyllas av kommersiella budskap inom en snar framtid.
– Det kommer ju mer och mer ljudreklam. Det visuella rummet är redan fullt, folk kan inte ta in mer text- och bildreklam. Men ljudrummet är fortfarande ganska fritt. Om vi inte ändrar lagstiftningen så kommer det komma fler konkurrenter till Hemglass.
 
Han efterlyser en större kunskap hos kommunerna om hur människor påverkas av ljud runtomkring oss. 
 
– I  I dag går man bara efter bullernivå, men man måste ta hänsyn till kvaliteten också. Kommunerna borde ha en akustisk stadsplanerare som kan hantera ljudmiljön i staden, säger han.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset