Ann-Marie Begler, generaldirektör för Försäkringskassan, räknar med att sjukpenningtalen börjar minska nästa år. Arkivbild.
Ann-Marie Begler, generaldirektör för Försäkringskassan, räknar med att sjukpenningtalen börjar minska nästa år. Arkivbild.

Trenden är på väg att brytas – sjukpenningtalet börjar minska senast i december 2017, visar Försäkringskassans senaste prognos. Men myndigheten når inte regeringens mål om högst nio dagar per person och år under 2020.

Generaldirektör Ann-Marie Begler säger att den förväntade minskningen från årets 10,8 sjukdagar till 10,5 dagar under nästa år handlar om att handläggarna blivit bättre på att avgöra om en person kan jobba eller inte, bland annat genom att be om kompletteringar av läkarintyg.

– Ansökningarna om sjukskrivning ligger ganska konstant, däremot gör vi fler avslag och gör en bedömning för fler personer att det är möjligt att arbeta än vad vi har gjort tidigare. Sedan har vi fortfarande problem med de riktigt långa sjukskrivningarna, de som är över ett år, och där behöver både Försäkringskassan, arbetsgivare och hälso- och sjukvården öka ansträngningarna, säger hon.

Fler överklagar

Fler har begärt omprövning av besluten efter att myndigheten gjort fler avslag.

– Det kommer också troligen att bli fler som överklagar sitt beslut.

Försäkringskassan har genomfört en reklamkampanj under hösten för att berätta om det nya arbetet. Ann-Marie Begler säger att myndigheten har känt ett större behov än tidigare av att förklara hur reglerna ser ut.

– Jag tycker det. Det är ju så att det är Försäkringskassan som slutligen fattar beslutet om rätten till sjukpenning. Det här känner inte alla människor till, säger hon.

Klarar inte målet

Regeringens mål är att sjukdagarna ska minskas till 9,0 per person och år senast 2020. Men Försäkringskassans prognos är att målet inte kommer att nås – att sjukpenningtalet endast sjunker till 9,9 fram till dess. Men socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) misströstar inte.

– Det här är ett jättetydligt besked på att regeringens politik fungerar väldigt väl. Förra året var Försäkringskassans prognos att vi skulle ha ett sjuktal på 12,4 2020, nu är det 9,9. Det är ett tydligt besked om att regeringens åtgärdspaket fungerar, säger hon till TT.

– Men vi har också sagt att vi återkommer i höstbudgeten med ytterligare åtgärder. Vi är inte nöjda förrän sjuktalen ligger på en låg och stabil nivå, säger Annika Strandhäll.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset