Trafiken är på väg att skörda fler offer bland oskyddade trafikanter än skyddade.- Problemet är växande och vi måste ta det på allvar, säger Henriette Wallén Warner, forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). En promillegräns för cyklister kan vara en åtgärd.

Till skyddade trafikanter räknas de som sitter i bilar, lastbilar eller bussar och VTI gör nu en stor forskningssatsning för att höja säkerheten för främst cyklister och andra oskyddade trafikanter på hjul.

- Forskningen på det här området har varit otroligt eftersatt men nu när vi snart når en punkt där oskyddade trafikanter som omkommer blir fler så tror jag att fler aktörer börjar vakna, säger Henriette Wallén Warner.

Insatserna från större forskningsfinansiärer har hittills, enligt VTI:s generaldirektör Jonas Bjelfvenstam, varit försvinnande små. Det som nu möjliggör ett treårigt projekt är tolv miljoner kronor från länsförsäkringsbolagens forskningsfond.

Omkring 25 cyklister dör och över 7 300 behöver varje år akutsjukvård i samband med trafikolyckor. Men mörkertalet kan vara stort eftersom alla olyckor inte rapporteras till polis eller registreras när skadorna är lindriga och inte kräver akut vård.

► LÄS MER: Körde full tre gånger på en vecka

De flesta cyklister som omkommer gör det efter att ha kolliderat med ett motorfordon. De flesta som skadas gör det i singelolyckor och då till största delen beroende på halka.

Det finns uttalade mål om att öka cyklingen i samhället, inte minst av hälsoskäl. Många har också bilden att fler cyklar.

- Det verkar vara något av en myt. På vissa ställen, i exempelvis Stockholm, är ökningen otroligt stor, så stor att man till och med har fått trängselproblem.

- Men tittar man på nationell nivå så är jag inte säker på att man kan säga att det varit en så stor ökning, och framför allt kan man inte säga det med säkerhet eftersom det inte finns några data, säger Henriette Wallén Warner.

Det är bilens behov och krav som varit normen när infrastruktur planerats och i mångt och mycket måste forskarna därför börja från scratch i det treåriga VTI-projektet vars syfte är att brett visa på säkerhetshöjande åtgärder.

► LÄS MER: Mannen som körde på Malin i bussfilen tycker inte han gjort fel

En delstudie handlar om synen på nykterhet i samband med cykling, något som det enligt Henriette Wallén Warner finns väldigt lite kunskap om, trots att olyckor onekligen händer. En annan svensk undersökning har exempelvis visat att omkring 40 procent av de cyklister som fått skallskador var alkoholpåverkade och en annan att drygt 30 procent av de cyklister som omkom var påverkade av alkohol.

Samtidigt är det inte olagligt att dricka och sedan cykla och varför detta sker kommer forskarna att försöka reda ut med bland annat en djupdykning i den statistik som finns och djupintervjuer med cyklister.

- Det finns ingen laggräns och då är kanske motståndet mindre mot att ta cykeln om man har druckit. Och ska man vara riktigt krass så tänker man kanske att om man kör omkull så skadar man sig själv och inte någon annan jämfört med om man skulle ta bilen, säger Henriette Wallén Warner.

En diskussion om att inför en promillegräns för cyklister kan bli ett resultat av projektet.

► SVT-profil körde full efter festnatt

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Brott