Här i den torrlagda fontänen skedde misshandeln i mars. 
Här i den torrlagda fontänen skedde misshandeln i mars. 

Misshandlade de två pojkarna, 15 och 16 år, Carl-Eric Cedvander i Göteborg eller ska de inte dömas? I dag faller tingsrättens dom.

Var det en synnerligen grov misshandel, när Carl-Eric Cedvander, fick sina skador i en torrlagd fontän på Kortedala torg i Göteborg eller inte? 

Den frågan avgörs i dag när tingsrättens dom blir
offentlig klockan 14.00.

Pojkarna har hävdat nödvärn och att Cedvander måste ha fått skadorna i fallet.

Åklagaren menar att de misshandlat honom gemensamt och i samförstånd. Och att våldet har varit grovt.  

Hur rätten väljer att döma handlar en hel del om de anser att åklagaren har bevisat att det skett i samförstånd.

Det här talar för en friande dom

Inget utpekande

Att inget vittne direkt har pekat ut vem som gjorde vad. Exempelvis den sista våldsamma sparken.

Mannens halsgrepp

Att det skulle vara nödvärn i 15-åringens fall, eftersom Cedvander ska knuffat honom med ett halsgrepp.

Våld i nödvärn

Att tingsrätten skulle välja att tro de misstänktas kamrater som säger sig inte ha sett annat än måttligt nödvärnsvåld.

Skador i fallet

Att tingsrätten skulle godta försvarets teori om att Cedvander i samband med fallet  ska ha fått skadorna på sidan av ansiktet.

Inget samförstånd

Att tingsrätten inte anser att åklagaren har bevisat att misshandeln skedde gemensamt och i samförstånd mellan de misstänkta.

Det här talar för en fällande dom

Våldsam attack

Att flera vittnen beskriver en mycket våldsam attack mot Cedvander efter det att han har fallit i fontänen.

Mängden sparkar och slag

Att den man som ska ha försökt att avstyra misshandeln   inte hade en chans att göra det på grund av sparkar och slag.

Skadorna

Att de var på platsen och att rätts-
läkaren menar att skadorna som Cedvander hade måste ha uppkommit genom upprepat våld.

Samma historia

Kamrater har i polisförhör lämnat beskrivningar som pekar ut de två. Men under rättegången lämnar de ex akt samma beskrivning som alla kamrater na.

Skiljer sig från vittnen

Att de samstämmiga berättelserna från de misstänkta och kamraterna som vittnat skiljer sig så mycket från övriga vittnens redogörelser.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset