Mats Qviberg anländer till Stockholms tingsrätt för förhandling i HQ-tvistemålet. Arkivbild.
Mats Qviberg anländer till Stockholms tingsrätt för förhandling i HQ-tvistemålet. Arkivbild.
Ekonomi TT

Det har förelegat allvarliga brister i HQ Bank, de ansvariga borde ha förstått det och har varit oaktsamma.

Ändå avkrävs de inte skadestånd till moderbolaget HQ AB, slår tingsrätten fast.

Stockholms tingsrätt konstaterar i sin dom att "tillräckligt samband mellan konstaterad oaktsamhet och skadan föreligger inte och skadeståndsmålet har därför ogillats".

HQ AB hade yrkat på ett skadestånd på 3,2 miljarder kronor från bland andra grundaren Mats Qviberg, som nu är lättad.

"Sådär, då hoppas vi att det här är över nu. Glädjande att tingsrätten gick på vår linje även om det – i likhet med brottmålet – var väntat. Har en stark önskan om att aldrig sätta min fot i en rättssal igen", skriver han på Twitter.

Bristerna har särskilt gällt årsslutet 2009 och bankens värdering av optioner. Optionerna övervärderades med 131 miljoner kronor 2008 och 492 miljoner kronor 2009, anser rätten. Detta har inte uppmärksammats varför redovisningen för 2009 varit bristande.

Styrelsen i banken, ordföranden i moderbolaget och revisorerna borde ha förstått detta.

Men det räcker alltså inte för skadestånd. Däremot ger rätten Nasdaq OMX rätt om dess vite på 480 000 kronor om bristerna i HQ AB:s årsredovisning för 2009.

Parternas rättegångskostnader uppgår till cirka 450 miljoner kronor, varav HQ AB ska ersätta motparten med cirka 260 miljoner, fastslår rätten.

Mats Qviberg anländer till Stockholms tingsrätt för förhandling i HQ-tvistemålet. Arkivbild.
Mats Qviberg anländer till Stockholms tingsrätt för förhandling i HQ-tvistemålet. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset