Polisen Stefan Holgersson är ett kvalificerat exempel på det som i USA brukar kallas för whistleblower – en person som blåser i pipan för att påtala missförhållanden. Han råkar dessutom vara någonting så ovanligt som både polis och doktor.

Hans vetenskapliga forskning har bidragit med avgörande insikter om systemfel och effektivitetsproblem inom ­polisen – en dubbelkompetens som man alltså borde ta väl vara på i sitt interna kvalitetsarbete, kan man tycka. I synnerhet inom en organisation som polisen där man alltför ­ofta drar på sig förödande kritik från tunga kontrollinstanser som Riksrevisionen och JO för just strukturproblem.

Men mycket av Stefan Holgerssons forskningsresultat har trampat höga polischefer på tårna och saken har inte blivit bättre av att han har varit frispråkig i medierna. I dag är han satt att utreda enklare brott vid ett lokalt polisdistrikt i Stockholm och för en månad sedan avslöjades det att en av Stockholmspolisens högsta chefer hade kallat honom till ett möte.

Polismästaren krävde svar på om det var Stefan Holgersson som hade berättat för medierna hur polisen manipulerar sin statistik. ”Förhöret” spelades in i smyg och i dag har justitiekanslern inlett en förundersökning mot polis­mästaren. Orsaken är att det är ett grundlagsbrott att ­efterforska mediekällor som avslöjar missförhållanden inom en myndighet.

Trots de allvarliga misstankarna så har länspolismästare Carin Götblad dock fortsatt fullt förtroende för polis­chefen som slipper omplacering under brottsutredningen. Det kan i sammanhanget nämnas att Carin Götblad själv stod åtalad för samma brott för sex år sedan men friades trots att domstolen konstaterade att hon hade gått över sina befogenheter.

Polisfackets ordförande Lena Nitz talar nu om hur rädslan för att kritisera polisen inifrån breder ut sig inom poliskåren. Detta är en mycket allvarlig situation. En ­organisation som har tilldelats ett så enastående stort förtroende och 20 miljarder om året från oss medborgare får nämligen finna sig i att inte bara bli kritiserad av JO och Riksrevisionen utan också av de egna medarbetarna som vill kunna göra ett bra jobb.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset