Räkneexempel om invandrares bidrag sprids på nytt.
Räkneexempel om invandrares bidrag sprids på nytt.

Beräkningen av hur mycket pengar en invandrarfamilj kan få i bidrag sprids igen. Men räkneexemplet gjordes för flera år sedan. Vissa uppgifter har förändrats och andra är helt felaktiga. Viralgranskaren har tagit reda på hur nivåerna ser ut i dag.

En faktaruta med rubriken ”Så mycket bidrag får invandrare” från en gammal Fria Tider-artikel sprids igen. Viralgranskaren granskade siffrorna redan 2015. 

På kort tid har inlägget delats tusentals gånger – men sedan artikeln publicerades har flera bidrags- och ersättningsnivåer ändrats. Och delar av faktarutan stämmer inte överhuvudtaget.

– Exemplet med den invandrade mamman började få spridning för ett par år och gjordes just i syfte att maximala bidrag ska falla ut, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesman på Försäkringskassan, om inlägget.

Barnen i inlägget antas vara 12, 13 och 14 år och familjen har en hyresrätt på 85 kvadratmeter med 7 000 kronor i hyra. Mamman är ensamstående. Enligt Niklas Löfgren är en sådan familj som exemplet lyfter fram, som dessutom har en 100 procentig aktivitetsplan, troligtvis ovanlig. 

LÄS MER: Nej, ”många över 65” får inte 12 700 i månaden efter snabbvisit i Sverige

Ersättning i max två år

I december 2017 fanns det totalt 62 221 mottagare av etableringsersättning, en ersättning som en person som deltar i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen kan ha rätt till.

Försäkringskassan har ingen statistik på hur många nyanländ som får etableringsersättning och är ensamstående mammor med tre barn över elva år.

Bara de som kommer som flyktingar och vissa anhöriga kan få etableringsersättning och etableringstillägg. Det går maximalt att få i två år. Asylsökande kan inte få det förrän de har fått asyl och en etableringsplan. Underhållsstöd, barn- och bostadsbidrag kan betalas ut till alla som är i samma situation oavsett var man är född någonstans.

LÄS MER: 3 falska påståenden om valrörelsen 2018

I det spridda inlägget ser beräkningen ut så här

6 510 kronor i etableringsersättning

4 500 kronor i etableringstillägg

4 500 kronor i bostadsbidrag

3 754 kronor i barnbidrag

2 546 kronor i underhållsstöd

= 21 810 kronor i månaden skattefritt

Nivåerna har höjts

Bidrags- och ersättningsnivåerna har ändrats. I dag ser det ut så här:

1. Etableringsersättningen administreras av Försäkringskassan och ersättningen kan som högst bli på 308 kronor per dag, fem dagar per vecka. På 22 dagar i månaden ger det 6 776 kronor. Men det förutsätter att den sökande har en etableringsplan på 100 procent och att ersättningen ges när den sökande deltar i aktiviteter i etableringsplanen. Under den tid det tar att utforma en etableringsplan tillsammans med arbetsförmedlaren ges en ersättning på 231 kr per dag. Om planen omfattar 75, 50 eller 25 procent av heltid blir ersättningen lägre.

2. Etableringstillägg administreras av Försäkringskassan. Eftersom att det i exemplet betalas ut underhållsstöd för tre barn betalas etableringstillägget enbart ut för två barn. Det beror på en begränsningsregel som finns i SFS 2017:819. Etableringstillägget blir då 1 500 kronor per barn alltså 3 000 kronor totalt och inte 4 500 kronor som anges i exemplet. För att det ska kunna bli 4 500 kronor, som också är maxbeloppet, krävs att man är ensamstående och har minst fyra barn hemma som är över elva år.

3. Barnbidrag för tre barn är 4 480 kronor inklusive flerbarnstillägg och administreras av Försäkringskassan.

4. Underhållsstöd administreras av Försäkringskassan. För tre barn är det 1 573 kronor per månad och barn vilket ger 4 719 kronor per månad.

5. Bostadsbidrag administreras av Försäkringskassan. Etableringsersättning är en skattefri ersättning som ska ingå i beräkningen av bidragsgrundande inkomst inom bostadsbidraget. Givet tre barn som bor hemma och är 12, 13 och 14 år, en hyra på 7 000 kronor för en trea på 85 kvadratmeter och en årsinkomst av etableringsersättning på 81 312 kronor om året blir bostadsbidraget 5 200 kronor per månad.

Så här ser det ut i dag

6 776 kronor i etableringsersättning.

3 000 kronor i etableringstillägg

4 480 kronor i barnbidrag

4 719 kronor i underhållsstöd

5 200 kronor i bostadsbidrag

24 175 kronor i månaden skattefritt 

Flera felaktiga påståenden

Faktarutan från Fria Tider innehåller ytterligare påståenden om bland annat föräldrapenning och SFI-bonus.

Påstående: Invandraren har rätt till 259 200 kronor i retroaktiv föräldrapenning.

Falskt: För att kunna få pengar från föräldrapenningen så måste man först vara hemma med ett barn och då avstå från arbete.  I inlägget antyds det att kvinnan skulle få stöd för tid hemma med barnen i utlandet innan hon kom till Sverige. Det stämmer inte.

Påstående: Invandraren har rätt till 12 000 kronor i skattefri SFI-bonus.

Falskt: SFI-bonusen avskaffades i juli 2014 men påståendet har fortsatt att spridas i olika former. Viralgranskaren har skrivit om påståendet tidigare.

Påstående: Inget av ovanstående bidrag dras in för att invandraren vägrar att ta ett erbjudet jobb.

Falskt: Etableringsplanen avslutas om personen utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete om personen har arbete eller arbetssökande som huvudsaklig aktivitet enligt sin etableringsplan.

Dessutom anges Statskontoret som källa för uppgifterna. Myndigheten har tidigare skrivit att det inte stämmer på sin hemsida.

Om Viralgranskaren

Har du stött på ett påstående eller en nyhet som du vill att vi ska granska sanningshalten i? Tveka inte att höra av dig till oss på Facebookpå Twitter eller på mejl.

Viralgranskaren följer det svenska journalistförbundets yrkesetiska regler samt de riktlinjer som det internationella faktakollsnätverket IFCN har satt upp.

Här kan du läsa mer om hur Viralgranskaren jobbar.

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset