Det är tomt i ladorna, menar finansminister Magdalena Andersson. Ändå tycker hon sig ha råd att varje år subventionera alla som vill köpa en lada eller en bostad med lånade pengar med 30 miljarder kronor, genom det ränteavdrag som regeringen just har förklarat att den inte tänker röra.

30 miljarder om året! Hade det varit kostnader för asylmottagning hade varje ledar- och insändarsida ägnat varje dag åt att oroa sig över hur det förstör landet. Men dessa miljarder går nu inte till att hjälpa människor på flykt från krig och död, utan till att subventionera storstädernas bostadsbubblor, och då är det tyst.

Ränteavdraget är inte vad det heter. Om det hade varit ett vanligt avdrag hade det byggt på att man kvittar sina ränteutgifter mot de ränteintäkter man får på annat håll, till exempel på bankkonton (på den tiden man fick någon ränta). Men det här avdraget innebär att 30 procent av räntorna på lånet kan kvittas mot alla skatter man betalar, även inkomstskatten. Det är alltså en subvention, snarare än ett avdrag.
Det har bidragit till att svenskarna har blivit ett av världens mest skuldsatta folk, vilket innebär stora risker för hela det finansiella systemet. Det är naturligtvis ett värdefullt stöd för det unga par som ska köpa en bostadsrätt på en marknad med väldigt upptrissade priser, men priserna hade inte varit så upptrissade från början om det inte vore för att staten subventionerade lånekarusellen. Sverige har en extremt reglerad bostadsmarknad, där hyresreglering, plan- och bygglag och miljöbalk effektivt krossar allas vilja att bygga nya bostäder. Då innebär tillförseln av mer lån i mixen bara att priserna på rådande utbud ökar okontrollerat.
 
Lånesubventioner är naturligtvis populära bland oss som har tagit saftiga lån för att äga vårt boende, men av samma skäl slår det extremt ojämlikt. Medan de som hyr eller har små lån får mycket lite, om något, kan de som köper de allra mest överdimensionerade paradvåningarna få flera hundra tusen i avdrag. SCB gjorde nyligen en studie som visade att 85 procent av dessa miljarder går till den rikare hälften av hushållen. Den rikaste tiondelen får 20 gånger mer i bidrag än den fattigaste. Det är socialism för rika.
En gång i tiden behövdes ränteavdraget för att klara väldigt höga räntor, men nu när räntorna är försumbara är det läge att inleda en avveckling. Man kan inte över en natt förändra centrala villkor som ligger till grund för människors val av boende, men man kan som Vänsterpartiet föreslår minska det med en procentenhet om året. I gengäld bör skatter på inkomster och kapital sänkas, så att vi äntligen upphör med dårskapen i att bestraffa arbete och sparande och subventionera skuldsättning.

+ Kite: VI
Ett av Sveriges mest underskattade band sopar banan med sjätte EP:n. Suggestiv elektronisk pop både för dans och drömmar.

- Självdestruktiva fack
Facket lyckades tvinga Ingeborgs Bageri i Linköping att teckna ett kollektivavtal som det inte hade råd med, så nu sägs den enda anställda upp. Behandlingen fungerade, patienten dog.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset