Flytta grundskolan till en egen förvaltning och ge rektorn fullt ekonomiskt ansvar. Det är Alliansens lösning på de dåliga resultaten i Göteborgs skolor. Men den rödgröna majoriteten säger nej. I går kväll vann deras linje när budget­förslaget klubbades i kommunfullmäktige.

Stockholm har redan gjort det. Malmö har tagit beslutet. Nu tycker Alliansen i Göteborg att det är dags att föra över ansvaret för grundskolorna till en central förvaltning.

– Vi vill centralisera ansvaret med politisk tyngdpunkt på uppföljning och utvärdering på hur resultaten ser ut, och vad som ger resultat, sa Kristina Tharing (M), kommunalråd, i gårdagens budgetdebatt i kommunfullmäktige. 

Alliansen menar att detta skulle ge större möjlighet för rektor, lärare och elever att själva påverka sin skola, bland annat för att rektorn skulle få ett större ekonomiskt ansvar. 

– Och med ett utökat ansvar och ökade befogenheter så kan rektorn själv se till att resurserna hamnar där de gör bäst resultat. Och i en friare miljö så ges det utrymme för skolans personal och elever att finna nya vägar att profilera skolan gentemot nya elever och personal, sa Kristina Tharing. 

Detta avvisades dock bestämt av den rödgröna majoriteten, och Robert Hammarstrand (S), kommunalråd med ansvar för skolan.

– Jag tror inte att det är rätt väg att gå. Ska vi kunna genomföra ett vettigt kvalitetsarbete där vi följer upp resultaten skola för skola blir det en övermäktig uppgift för en central nämnd. Det vi vill göra i stället, samtidigt som vi identifierar ett bättre kvalitetsarbete, är att fundera på hur vi kan organisera våra stadsdelar bättre så att de kan ta det här uppdraget bättre, var hans svar. 

Sent i går kväll klubbade kommunfullmäktige igenom det rödgröna budgetförslaget. 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset