Utredaren Thomas Bull konstaterar att Transportstyrelsen saknade relevant kunskap om vilken typ av känslig information de hade på myndigheten. De saknades även information om hur sådan informat skulle hanterats, skriver TT.

Eftersatt arbete med IT-säkerhet, dålig samordning och en otillräcklig tidsplan pekas ut som tre anledningar till  IT-skandalen på Transportstyrelsen. Det slås fast i en rapport som presenterades i dag.

Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, fick i augusti förra året i uppdrag att undersöka vad som låg bakom den så kallade IT-skandalen på Transportstyrelsen. I dag lämnade han över sin rapport till regeringen, skriver TT.

LÄS MER: Detta har hänt i IT-skandalen

Han presenterar i utredningen tre huvudsakliga skäl som låg till grund för skandalen:

  • Arbetet med informationssäkerhet vid myndigheten var sedan en lång tid eftersatt.
  • Tidsplanen för projektet var otillräcklig.
  • Säkerhetsfunktionerna var utspridda i organisationen och tillräcklig samordning saknades.

Det är utredningens huvudsakliga slutsatser. Utredarna skriver dessutom att den interna kommunikationen inte var tillräckligt bra.

Utredningen visar även att fem andra statliga myndigheter kände till problemen på myndigheten. Bland myndigheterna som kände till skandalen i förväg finns bland annat Säpo och Försvarsmakten. Den visar också att transportstyrelsen redan i december 2015 lämnade information till Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om situationen, skriver DN.

LÄS MER: Anna Johansson talar ut om IT-skandalen

Under utredningen har utredarna tittat på interna dokument och protokoll och annan dokumentation. Dessutom har 30 intervjuer med personer på myndigheten genomförts.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset