De manliga studenternas förväntningar på lönenivån är i genomsnitt högre än kvinnornas.
De manliga studenternas förväntningar på lönenivån är i genomsnitt högre än kvinnornas.

Redan direkt efter examen får män högre lön än kvinnor, det visar Medlingsinstitutets senaste rapport. ”Det går inte att utesluta att lägre förväntningar påverkar lönen”, säger John Ekberg statistikansvarig på Medlingsinstitutet.

Vid drygt 30 procent av de högskoleutbildningar som undersökts får manliga nyexaminerade högre lön de första åren jämfört med de kvinnliga, det visar Medlingsinstitutets senaste rapport om löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Sverige. 

Störst var löneskillnaderna bland nyutbildade läkare, högskoleingenjörer, ekonomer och journalister. Minst var den inom gruppen gymnasielärare i matematik och naturvetenskap.

►LÄS MER: Nu jobbar kvinnor gratis resten av året – så stort är lönegapet

Studenternas förväntningar följer ett liknande mönster. Vid en undersökning av ekonomistudenter är männens förväntningar på lönen i genomsnitt högre än kvinnornas. Det gäller också vid en jämförelse av kvinnor och män som examinerats från samma lärosäte.

– Det finns många faktorer som påverkar lönen och förväntningar kan vara en sådan. Men hur orsakssambandet ser ut är svårt att säga. Det går inte att utesluta att lägre förväntningar påverkar lönen, säger John Ekberg statistikansvarig på Medlingsinstitutet på Medlingsinstitutets hemsida.

Skillnader mellan män och kvinnors löner förklaras ofta med kvinnornas föräldraledighet. Medlingsinstitutet tror att även förväntningar på den framtida lönen och skillnader i förhandlingstaktik spelar roll.

►LÄS MER: Så mycket kostar föräldraledigheten kvinnliga akademiker

De grupper som förväntade sig en högre lön fick det i allmänhet också. De manliga studenternas förväntningar på lönenivån är i genomsnitt högre än kvinnornas, enligt konsultföretaget Universums undersökning av ekonomistudenter.

Forskning tyder på att kvinnor generellt oftare håller tillbaka sina löneanspråk i löneförhandlingar jämfört med män. Och även om de inte gör det, så erbjuds de ändå lägre lön.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Ekonomi