Hur mår svenska folket egentligen? Statistik visar att många har ångestbesvär och fetma.
Hur mår svenska folket egentligen? Statistik visar att många har ångestbesvär och fetma.

Svenskars upplevda hälsa är betydligt bättre än deras faktiska, visar en ny rapport från Statistiska centralbyrån (SCB).

Närmare hälften av svenskarna har någon sjukdom eller hälsoproblem, och var femte uppger att de har besvär av ängslan, oro eller ångest. Samtidigt tycker de flesta, åtta av tio vuxna, att deras hälsa är bra eller mycket bra, enligt Statistiska centralbyrån.

Totalt är ohälsan mer utbredd bland personer med kort utbildning. Psykiska besvär är vanligast i 20–30-årsåldern och bland personer över 80, och det är också fler kvinnor som drabbas. Positivt är att andelen underviktiga minskat och att andelen som röker varje dag mer än halverats de senaste 25 åren.

Samtidigt har andelen feta dubblerats, trots att svenskarna själva säger att de mår bra.

– De flesta mår ju bra, och ställer man frågan till dem själva hur de bedömer sin hälsa så är ju säger ju majoriteten att de har en bra eller mycket bra hälsa. Åtta av tio säger att de har en bra eller mycket bra hälsa, säger SCBs utredare Charlotte Samuelsson till SR.

Andra siffror som berör hälsan visar att antalet människor som röker varje dag har halverats sedan 80-talet, och i Sverige röker eller snusar nu 23 procent av befolkningen dagligen. Också vem som röker har förändrats en del över tid, visar rapporten.

I Sverige har de kvinnliga rökarna historiskt sett varit fler än de manliga, men det förhållandet har jämnats ut, i enlighet med hur det ser ut i övriga Europa, skriver SR.

– I EU röker män i större utsträckning än kvinnor, säger Charlotte Samuelsson till SR.

– Men sedan några år tillbaka så ser vi inte längre de här skillnaderna mellan kvinnor och män utan nu är det lika vanligt att kvinnor och män röker dagligen.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset