Daniel Riazat och Rossana Dinamarca är riksdagsledamöter för Vänsterpartiet.
Daniel Riazat och Rossana Dinamarca är riksdagsledamöter för Vänsterpartiet.

Föräldrar krävde att deras barn skulle slippa dela entré med nyanlända barn – och skolan gav vika. Att se den här typen av apartheidfenomen i svenska skolan är oerhört skrämmande, skriver debattörerna.

När föräldrar med barn på den vinstdrivande fristående skolan Thoren Framtid fick veta att deras barn skulle dela entré och eventuellt toaletter med nyanlända barn krävde de av skolan att så inte fick ske. Föräldrar ska också ha krävt att toaletterna skulle märkas upp, enligt en artikel i Sydöstran.

Det är skrämmande, men dessvärre en konsekvens av rasismens normalisering och att skolan blivit en marknad där eleverna är en pengapåse för skolans ägare.

►LÄS MER: Skola stoppade flyktingbarn – fick inte dela entré med andra elever

I förskolans och skolans styrdokument om värdegrunden står att värdegrundsarbetet ska ske överallt och hela tiden och att den omfattar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. Vidare står: Det är dessa värden som ska förmedlas och gestaltas. All personal ska också främja aktning för människans egenvärde och vår gemensamma miljö.

Vi menar att Thorens skola genom sitt agerande bryter mot skolans värdegrund.

Även om det kan kännas avlägset så har svensk utbildningspolitik tidigare drivits med visionen om att skolan ska vara en mötesplats för elever med olika bakgrunder. I och med det fria skolvalet och att det är möjligt att göra vinst på elevernas bekostnad så har segregationen ökat, elevgrupperna har blivit alltmer homogena. Det är ett problem vi har påtalat länge och som även Skolverket påpekat och som är en betydande faktor till att kunskapsresultaten sjunkit.

Att se den här typen av apartheidfenomen i svenska skolan är dock oerhört skrämmande, men det sker inte i ett vakuum utan ska ses i ljuset av den alltmer segregerade skolan, där elever snarare ses som en pengapåse än just elever som har rätt till en bra utbildning. Likväl bör en skola som ger efter för den här typen av rasistiska krav inte få vara i bruk. Vi förväntar oss därför att Skolinspektionen agerar snarast.

►LÄS MER: Debatt: Rasism och köttätande går hand i hand

Att separera människor eller elever utifrån den här typen av parametrar känner vi igen från USA och Sydafrika. Att detta skulle vara något som skulle dyka upp på en skola i Sverige är hårresande.

Förutom att det säger en hel del om hur rasismen har normaliserats så visar det tydligt på varför skolan ska drivas i offentlig regi. Skolan ska aldrig ge efter för den här typen av krav. Det ska inte ens finnas utrymme för att ställa såna krav.

Rossana Dinamarca och Daniel Riazat

Riksdagsledamöter för Vänsterpartiet 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Debatt