Försäljningen av receptbelagda mediciner till barn och unga har ökat ordentligt mellan början av 2015 fram till andra kvartalet i år. Det visar siffror från E-hälsomyndigheten.

Sömnmedel och antidepressiva medel finns bland medicinerna som ökar mycket i hela landet bland barn upp till 17 år, visar statistiken. 

Gunnar Bohman, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, anser att det finns problem med hur den svenska sjukvården ser på psykisk ohälsa.

– I dag har vi en medikaliserad syn på psykisk ohälsa. Det handlar om kortsiktiga perspektiv, utrymmet för exempelvis längre terapibehandlingar är alldeles för litet, säger han till Metro och fortsätter:

– Barn som får sömnmedel kommer somna på kvällarna. Men de har inte fått någon hjälp med att behandla de bakomliggande orsakerna till sömnproblemen.

LÄS MER: "Debatt: Vänd inte ryggen åt unga med ångest när de ber om hjälp"

Han menar att fokus idag till stor del handlar om att bedöma och ställa diagnos, något som Gunnar Bohman anser kan få negativa konsekvenser, inte minst för barn och unga.

– Att få en diagnos i unga år kan bli väldigt påfrestande för många. När man är yngre söker man ofta efter en identitet och det kan påverka självbilden negativt. Antidepressiva mediciner har generellt testats på vuxna personer. Exakt hur barn påverkas av att ta samma preparat vet man inte riktigt, säger han.

Jan-Olov Larsson är överläkare på BUP, barn och ungdomspsykiatrin. Han säger att ökningen bland läkemedlen bland unga är något som borde utredas på myndighetsnivå för att man ska kunna få svar på varför det ser ut som det gör. 

– Frågan är vem som ordinerar läkemedlen, och vilka barnen är som tar medicinerna. Det är det som behöver utredas, för annars kan man bara spekulera i hur det ligger till, säger han.

LÄS MER: "Adhd-läkemedel kan rubba hjärtrytmen" 

Han tar upp exempel, som att det kan ha med ekonomin att göra och säger att eftersom läkemedel till barn under 18 år blev gratis i januari 2016 så kan det vara så att fler har råd nu. 

– En annan fundering är också om ökningen kan ha lite att göra med att det kommit många ensamkommande barn som mår dåligt. 

Han säger att bara en utredning kan visa om det finns något anmärkningsvärt i ökningen eller om det är så att det handlar om ett vårdbehov som finns.

– Det är så klart ett samhällsproblem om det är så att fler och fler barn och ungdomar mår så dåligt att de behöver läkemedelsbehandling.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset