Infrastrukturminister Tomas Eneroth "speeddejtade" med trafikaktörer på Transportforum i Linköping, här trafikmätningsföretaget Facility Labs vd Jeannette Beiming till vänster. Dejtingen kom att handla om en flora av frågor, många kopplade till projekt i Trafikverkets infrastrukturplan.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth "speeddejtade" med trafikaktörer på Transportforum i Linköping, här trafikmätningsföretaget Facility Labs vd Jeannette Beiming till vänster. Dejtingen kom att handla om en flora av frågor, många kopplade till projekt i Trafikverkets infrastrukturplan.
Trafik TT

Regeringen räknar med att under våren lägga fram ett förslag om miljözoner med strängare utsläppskrav för fordon i stadstrafik. Men det kommer inte att se ut som Transportstyrelsen föreslog 2016.

Tanken är att kommuner ska få rätt att införa zoner där bara miljövänliga fordon får köra. I den mest begränsade zonen skulle bara fordon som går på el eller vätgas tillåtas, enligt Transportstyrelsen. Förslaget har väckt stort engagemang bland både anhängare och motståndare.

I den lokala debatten i Stockholm har det på båda sidorna funnits förespråkare som överdrivit, anser infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Han deltog på onsdagen i konferensen Transportforum i Linköping. Där fanns många aktörer som ville diskutera Trafikverkets infrastrukturplan till 2029 med ministern.

"Känna sig trygga"

Miljözonerna är en mindre fråga, och regeringskansliet utgår från att ha ett förslag klart i vår.

Det måste ha en utformning som gör att folk kan känna sig trygga med hur utvecklingen kommer att bli framöver. Det kommer att behöva bli justeringar i relation till Transportstyrelsens förslag, säger Tomas Eneroth.

På vilka punkter vill han inte säga. Däremot är infrastrukturministern övertygad om att systemet behövs.

Det är en utveckling vi ser i hela Europa. Det är klart att vi måste ha ett bra regelverk för detta, säger han.

Förstår dieselköpare

En punkt som kritiserats är att bilägare som köpt en subventionerad dieselbil, med tanken att den skulle vara miljövänlig, kan bli utestängda från att köra i miljözonerna.

Den förra regeringen hade en spretig politik i vilka fordon man subventionerade, anser Eneroth.

Han har förståelse för dem som i god tro köpt en dieselbil.

Man kan inte avkräva av alla konsumenter att de ska kunna förutspå framtiden. Vi måste ha det i beaktande när vi utformar miljözonerna, säger Tomas Eneroth.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth speeddejtade med trafikaktörer på Transportforum i Linköping, här trafikmätningsföretaget Facility Labs vd Jeannette Beiming till vänster. Dejtingen kom att handla om en flora av frågor, många kopplade till projekt i Trafikverkets infrastrukturplan.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth "speeddejtade" med trafikaktörer på Transportforum i Linköping, här trafikmätningsföretaget Facility Labs vd Jeannette Beiming till vänster. Dejtingen kom att handla om en flora av frågor, många kopplade till projekt i Trafikverkets infrastrukturplan.
Man kan inte avkräva av alla konsumenter att de ska kunna förutspå framtiden.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth om bilägare som köpt "miljödieslar".

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset