Utbildningsminister Gustaf Fridolin, statsminister Stefan Löfven, barn- och äldreminister Åsa Regnér och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.
Utbildningsminister Gustaf Fridolin, statsminister Stefan Löfven, barn- och äldreminister Åsa Regnér och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Under fredagen talade statsminister Stefan Löfven tillsammans med tre kollegor om hur Sverige ska arbeta för att hantera flyktingkatastrofen. Ett av förslagen är att inhysa flyktingar i tältläger.

Under fredagen talar Stefan Löfven, Morgan Johansson, Åsa Regnér och Gustaf Fridolin under en presskonferens med anledning av flyktingkatastrofen.

I dagsläget kommer ungefär 2 000 personer till Sverige varje dag. En prognos för året pekar på att uppemot 150 000 personer kan ha kommit till Sverige när 2015 är slut, skriver Aftonbladet.

– När alla ser att det här händer ställer sig alla självfallet frågan, vad gör regeringen. Det är helt befogat. Men vi har varit på frågan från dag nummer ett, med olika perspektiv. Det var till exempel vi som tog upp frågan om att EU måste ta ett delat ansvar för flyktingarna. Vi har nått en bit på vägen, men det räcker inte, säger han till tidningen.


►LÄS MER: Fängelser blir ankomstboende

Bland förslagen som nu presenteras ingår att inhysa flyktingarna i allt från gymnastiksalar, till lägergårdar, campingplatser och tältläger. Länsstyrelserna får i uppdrag att ta reda på vilka möjligheter som finns i respektive län, och samtidigt öppnar alltså regeringen för till exempel tältläger om situationen så kräver.

– Vi måste fortsätta att förstärka inventeringen av alla lokaler i landet. Vi ska kunna se vad det är för typ av lokaler som finns. Det kan gälla till exempel campingplatser och gymnastiksalar, säger Morgan Johansson.

Tältläger har endast använts en gång tidigare i Sverige, då under en kort period på 90-talet i samband med Balkankriget då Sverige tog emot historiskt många flyktingar under kort tid.


►LÄS MER: Skjutfält boende för 10 000 flyktingar

Åsa Regnér, Sveriges barn- och äldreminister, talade om nya former och resurser för barn i åldern 16-20 år. Barn som kanske inte behöver det extra stöd som så kallade HVB-hem erbjuder, men som ändå behöver trygghet och stöd från vuxna, säger hon.

– Vi inför nu en form som komplement till familjehem och HVB-hem som heter stödboende. Det är en form som passar många av de här barnen.

►LÄS MER: De öppnar sina hem med ”Airbnb för flyktingar”

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset