Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S), har tillsatt en utredning för att undersöka a-kassan.
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S), har tillsatt en utredning för att undersöka a-kassan.

Regeringen har tillsatt en utredning för att undersöka hur man kan göra det lättare för personer med osäkra anställningar att omfattas och arbetslöshetsförsäkringen.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska undersöka arbetslöshetsförsäkringen. Syftet är att underlätta både för arbetsgivare och arbetstagare när det gäller hanteringen av a-kassan, skriver Sveriges Radio.

Bland annat handlar det om att de med tillfälliga och osäkra anställningar ska kunna omfattas i högre grad än i dag.

– Det ska bli enkelt, alla typer av anställningar ska kunna räknas samman, för vi vet att folk har olika typer av anställningar, och fler ska kunna omfattas av försäkringen, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S), till Sveriges Radio.

Ett av målen med utredningen är att se över hur man får fler att skaffa arbetslöshetsförsäkringen.

– Med de krav som ställs i dag så är det många som har en tillfällig kortare anställning, som inte tycker att det är värt att gå med i försäkringen. Därför är de en utpekad grupp. Hur ska fler kunna omfattas av försäkringen? Kanske med lite olika villkor när det gäller försäkringens längd, säger Ylva Johansson till Sveriges Radio.

Det ska även undersökas om man kan göra det lättare för arbetsgivarna genom att minska på pappersarbetet som sker när någon som slutat behöver underlag för att söka a-kassa. I stället är tanken att uppgifterna ska gå att hämta automatiskt.

Även fortsättningsvis kommer det vara fackföreningarna som har hand om de olika a-kassorna.

– Vi har fristående arbetslöshetskassor i Sverige och det fungerar bra. Den modellen ska vi behålla, säger Ylva Johansson till Sveriges Radio

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset