Regeringen öppnar för att fler asylsökande med utvisningsbeslut som inte kan verkställas ska få stanna i Sverige.En utredning för att minska antalet "limbofall" tillsätts inom kort.

– Människor ska inte behöva hamna i limbo och i en helt ohållbar situation, där man inte kan arbeta och där man saknar tryggheten att få stanna i ett land, säger Miljöpartiets språkrör, klimat- och biståndsminister Isabella Lövin.

Redan i dag kan asylsökande vars utvisningsbeslut inte kan verkställas få uppehållstillstånd enligt utlänningslagen. Kravet är dock att den asylsökande inte själv bidragit till verkställighetshindret, till exempel genom att hålla sig undan.

Trots möjligheten till uppehållstillstånd i utlänningslagen så finns det asylsökande som befunnit sig i limbo under lång tid.

"Stort problem"

Lövin uppger att det är ett stort problem för enskilda människor som drabbas, men också ett problem för asylsystemets legitimitet.

TT: Så du vill att fler sådana här limbofall ska få uppehållstillstånd?

– Ja, de som samarbetar och av olika skäl ändå inte kan återvända, de har ju enligt utlänningslagen en rätt och den måste kunna tillämpas, säger Lövin.

Miljöpartiet har drivit frågan en längre tid och man har nu enats med Socialdemokraterna om att tillsätta en utredning. Utredningen ska bland annat kartlägga hur dagens lagstiftning tillämpas.

Flera orsaker

Att ett utvisningsbeslut inte kan verkställas kan bero på flera orsaker. I bland handlar det om att hemlandet inte vill ta emot personen eller att personen är statslös. Det kan handla om minderåriga för vilka det inte går att arrangera en lämplig mottagning i hemlandet. Det kan handla om medicinska eller humanitära skäl eller att personen riskerar dödstraff och tortyr.

– De olika skälen är en sådan sak som den här utredningen behöver se över, säger Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Maria Ferm.

Regeringen håller nu på att ta fram direktiven för utredningen. Ambitionen är att den ska tillsättas så att den kan vara klar till nästa höst.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset