Räddningstjänsten släcker en brinnande bil på Arkitektgatan i Malmö natten till tisdagen.
Räddningstjänsten släcker en brinnande bil på Arkitektgatan i Malmö natten till tisdagen.

Det behövs mer resurser till polisen och satsningar mot sociala problem, anser kritiker till regeringens nya satsning mot bilbränder.– När kommer de förebyggande åtgärderna? undrar forskaren Paulina de los Reyes.

Regeringen får både stöd och kritik för dagens nya förslag för att motverka segregation och undvika nya vågor av bilbränder.

Polisförbundet konstaterar att det i Sverige just nu är polisbrist. Att flytta poliser till utsatta områden innebär att brister uppstår någon annanstans.

"Det duger inte att flytta runt poliser utan det behövs en satsning på fler poliser. Därför måste polisyrket bli mer attraktivt och då behöver polisers löner bli rekryterande och arbetsbelastningen minska.", skriver Anna Nellberg Dennis, förste vice ordförande, i ett uttalande.

Ekonomiska problem

Problemen handlar i grunden om segregationen och att de som bor i utsatta områden har få resurser och låga inkomster, anser de flesta forskare.

Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia, som undersökt upploppen i Husby, saknar tydligare insatser mot de strukturella problemen.

– När kommer de förebyggande åtgärderna? De koncentrerar sig på att hantera ett symptom och då framför allt med juridiska redskap och polisiär närvaro. Tidigare har man tillsatt mer poliser men vi vet inte om det haft effekt.

Straffskärpning och snabb lagföring kan kanske bidra till färre bilbränder men mycket talar för att långsiktigt polisarbete i utsatta områden är mer effektivt, anser Bo Malmberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet.

– Det har visat sig att människor som bor i utsatta områden är mer brottsutsatta och en förklaring kan vara att det är lägre social kontroll här. Man ingriper mer sällan själv om något händer.

Tror åtgärderna är bra

Vad gäller långsiktigt arbete pekar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) på regeringens reformprogram för utsatta områden som släpptes i somras. Där ingår kamp mot brottslighet, arbetslöshet, bostadssegregation samt att stärka skolresultaten, samhällsservicen, civilsamhället och arbete för demokratiska värderingar, säger han.

Han förstår om poliser känner sig belastade, men säger att de sannolikt tycker regeringens nya förslag mot brottsligheten är bra.

– Jag tror att de allra flesta poliser har efterfrågat just dessa åtgärder.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset