Enligt Riksrevisionen kommer saneringarna av förorenade markområden att kosta staten miljarder, och myndigheten anser att det behövs ett helhetsgrepp i frågan. Arkivbild.
Enligt Riksrevisionen kommer saneringarna av förorenade markområden att kosta staten miljarder, och myndigheten anser att det behövs ett helhetsgrepp i frågan. Arkivbild.

Det finns minst 10 000 statligt ägda områden i Sverige som är förorenade eller har oexploderad ammunition inom sig. Med nuvarande takt skulle det ta över 100 år innan de värst förorenade områdena är sanerade och reglerna motverkar dessutom att de inledande kartläggningarna och kostnadsuppskattningarna görs, skriver Riksrevisionen i en granskning.

Reglerna säger nämligen, att ju mer kunskap en myndighet har om sina förorenade områden och om saneringskostnaderna, desto tidigare måste avsättningar göras för dessa kostnader. Därför finns risken att myndigheterna avvaktar med att agera över huvudtaget.

Enligt Riksrevisionen kommer saneringarna att kosta staten miljarder, och myndigheten anser att det behövs ett helhetsgrepp i frågan.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset