254 personer omkom i vägtrafiken under förra året, enligt preliminär statistik. Det är det lägsta dödstalet efter andra världskriget, men inget avgörande trendbrott från de senaste åren. Arkivbild.
254 personer omkom i vägtrafiken under förra året, enligt preliminär statistik. Det är det lägsta dödstalet efter andra världskriget, men inget avgörande trendbrott från de senaste åren. Arkivbild.
Olyckor TT

Antalet personer som omkom i vägtrafik var förra året det lägsta i modern tid, enligt statistik från Transportstyrelsen. 254 döda i trafiken 2017 var 16 färre än året innan.

Antalet döda i spårtrafik och sjötrafik sjönk också.

Vägtrafikens dödstal har i flera år pendlat runt 260 personer om året. Att den preliminära statistiken för 2017 nu anger 254 omkomna kan inte ses som något trendbrott, enligt Transportstyrelsen.

Men det är den lägsta siffran efter andra världskriget. Det tidigare "rekordet" var 259 döda 2015.

De flesta som omkom i vägtrafiken, 136 personer, var förare eller passagerare i en personbil. 35 åkte motorcykel, 24 var cyklister och 36 var gående som blev påkörda av motorfordon.

Äldre illa ute

Bland både cyklister och påkörda gående var mer än hälften av dödsoffren över 65 år.

Äldre personer är skörare. Det krävs mindre krockvåld för att de ska få allvarliga skador. Man kan bli påkörd av en backande bil i låg hastighet på en parkeringsplats, men ramla och slå sig illa, konstaterar Ryo Yamazaki, statistiker på Transportstyrelsen.

Myndigheten har inget trafiksäkerhetsarbete som riktas specifikt mot äldre cyklister och gående.

Att synas i mörker, med reflexer, är ett viktigt sätt att undvika att drabbas. Att fordonsförare håller rätt hastighet är också viktigt, säger Yamazaki.

Mobilförbud

Transportstyrelsen hoppas att nya åtgärder ska sänka dödstalet i trafiken ytterligare.

"Exempelvis blir det från 1 februari förbjudet att använda mobilen vid bilkörning när man håller den i handen. I mars startar vi upp ett utökat arbete med att utfärda varningar vid körkortsärenden", säger myndighetens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam i ett pressmeddelande.

I bantrafik på järnväg, tunnelbana och spårväg omkom 79 personer under 2017. Det är tio färre än året innan. 71 av dem som dödades befann sig olovligt i spårområdet. De flesta av dessa händelser var troligen självmord, enligt Transportstyrelsen. Åtta personer omkom i olyckor vid korsningar.

Fritidsbåtar

Till sjöss omkom 21 personer i olyckor med fritidsbåtar, en minskning från 28 personer 2016. Alla utom en av de omkomna i fjol var män. Ingen omkom inom yrkessjöfarten.

Alla båtolyckor med dödlig utgång var "singelolyckor", som skedde någon utan krock med andra fartyg, föremål eller land.

I flygtrafiken omkom fyra personer vid olyckor inom skärmflygning eller flyg med ultralätta luftfarkoster.

254 personer omkom i vägtrafiken under förra året, enligt preliminär statistik. Det är det lägsta dödstalet efter andra världskriget, men inget avgörande trendbrott från de senaste åren. Arkivbild.
254 personer omkom i vägtrafiken under förra året, enligt preliminär statistik. Det är det lägsta dödstalet efter andra världskriget, men inget avgörande trendbrott från de senaste åren. Arkivbild.
Äldre personer är skörare. Det krävs mindre krockvåld för att de ska få allvarliga skador.

Ryo Yamazaki, statistiker på Transportstyrelsen.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset