Flest skolkare finns i storstäderna.
Flest skolkare finns i storstäderna.

Allt fler gymnasieelever får studiebidraget indraget på grund av skolk. Under det gångna året rök bidraget för cirka var tolfte elev, enligt siffror från CSN.

27 800 gymnasieelever miste sitt studiebidrag under läsåret 2017/2018. Det motsvarar 8,5 procent av alla elever och är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med föregående läsår.

En bidragande orsak är, enligt Anders Dahlkvist, utredare på myndigheten Centrala studiestödsnämnden (CSN), att andelen utländska gymnasieelever ökat på senare år. Inom denna grupp finns bristande kunskaper om vad som händer med studiebidraget vid ogiltig frånvaro. Bristande språkkunskaper spelar också in, tror han.

LÄS MER: Föräldrar tvingas betala om barnen skolkar

Flest skolkare finns i storstäderna där Stockholm toppar listan då 11,2 procent av eleverna blivit av med bidraget. Pojkar skolkar mer än flickor och myndiga elever har en högre siffra för ogiltig frånvaro än de som är under 18 år.

Under de senaste tio åren har det skett en stadig ökning av andelen elever som fått studiebidraget indraget på grund av skolk. Skärpta regler för skolornas rapportering av skolk är en del av förklaringen.

Antalet elever som under 2017/2018 fick studiebidraget indraget på grund av skolk var 27 800 av totalt 328 000 elever.

Fakta

Studiebidraget är 1 250 kronor i månaden.

Extra tillägg ges till studerande från inkomstsvaga hushåll och inackorderingstillägg ges till vissa studerande som måste bo inackorderade på skolorten.

27 800 elever på gymnasiet fick studiebidraget indraget på grund av skolk det gångna läsåret.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset