Allra högst rankat av de skandinaviska universiteten är Karolinska Institutet, som dessutom klättrar från plats 42 till 36 i årets rankning.

Urban Brådhe

Forskaren Agata Korecka från Polen och hennes kollegor från Iran, Qatar, Sydkorea och Singapore, vid KI:s Institution för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, studerar hur tarmfloran påverkar hälsan. "Det är just nu ett mycket uppmärksammat forskningsområde", säger Sylvia Ziemski, kommunikationsansvarig vid institutionen.

– Trots att vi har en så pass fokuserad verksamhet och är ett ganska litet universitet kommer vi väldigt högt, så det är vi naturligtvis glada och stolta över. Det som driver våra resultat är en stark forskning och att vi har en hög internationaliseringsgrad, säger Anders Hamsten, rektor på Karolinska Institutet, KI.

– Men de allra viktigaste jämförelserna för oss är de som analyserar medicinska universitet, universitet med samma uppdrag som vi har. Då är vi verkligen ett av världens ledande medicinska universitet.

Vad betyder den här typen av rankningar för er?

– Det betyder ganska mycket för självkänslan. Vi vet att indikatorerna som mäts i de här rankningarna är relativt instabila och att man får räkna med naturliga svängningar. Men om man går upp hela sex platser får man ändå se det som en tydlig positiv indikation, säger Anders Hamsten.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset