Åsa Regnér.
Åsa Regnér.

Frågan om könsstympning hänger definitivt ihop med graden av generell jämställdhet. I ett jämställt samhälle ska kvinnor och män, flickor och pojkar ha rätt till kroppslig integritet och leva utan rädsla för att utsättas för våld och övergrepp, skriver barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Detta är en replik. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Replik på: Regeringen måste skydda flickor från könsstympning

I måndags talade jag vid UN Womens arrangemang vid den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning i riksdagen, en mycket viktig dag.
Kampen mot könsstympning ger resultat på flera håll i världen och Sverige bidrar med biståndsmedel för att detta arbete ska kunna fortsätta.
Könsstympning är ännu ett groteskt uttryck av kvinnoförtryck och våld mot kvinnor och för att tala klarspråk – flickebarn. Vi vet att de flesta som blir utsatta är små barn, unga flickor.
Kontrollen över kvinnans sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter är en gemensam nämnare för mycket av det förtryck vi ser i världen. För att motverka könsstympning är det därför grundläggande att förutom direkt stöd, även stödja arbetet för jämställdhet och mänskliga rättigheter, särskilt rätten till sexuell och reproduktiv hälsa.

LÄS MER: Debatt: Allvarligt att Moderaterna bjuder in Sverigedemokraterna i kulturpolitiken
Som regering agerar vi därför utifrån specifika åtgärder men även generella. Frågan om könsstympning hänger definitivt ihop med graden av generell jämställdhet. I ett jämställt samhälle ska kvinnor och män, flickor och pojkar ha rätt till kroppslig integritet och leva utan rädsla för att utsättas för våld och övergrepp.
Regeringen arbetar för att förebygga att övergreppen inte ska ske, men även för att de flickor och kvinnor som idag lever i Sverige och är drabbade av barndomens övergrepp, både med fysisk och psykisk smärta omhändertas på bästa sätt.
Länsstyrelsen i Östergötland och Socialstyrelsen arbetar utifrån regeringsuppdrag för att förebygga kvinnlig könsstympning och att de som är drabbade ska få rätt stöd.

Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

LÄS MER: Debatt: Därför bytte vi plats med tiggarna utanför vår matbutik

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset