De ensamkommande flyktingbarnen är i själva verket är offer för en plågsamt utdragen och rättsosäker asylprocess, anser Sara Edvardson Ehrnborg från #vistårinteut.

Metro debatt 9/ 10- 2017

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Jag vill börja med att tacka dig Martin (Metro 9/10). Du visar förståelse för att människor flyr på grund av krig och terror. Jag vänder mig dock starkt emot din åsikt att barn ska straffas för att de ljuger om sin ålder när de i själva verket är offer för en plågsamt utdragen och rättsosäker asylprocess. 

Under hösten 2015 flydde så många till Sverige att det var stor brist på kompetenta tolkar, vilket gjorde att barn ofta blev feltolkade när de anlände. Ibland blev födelseåret fel. Vår rapport visar att detta sedan inte korrigerades och låg sedan barnen till last i den fortsatta asylprocessen. 

 Migrationsverkets handläggare ska göra en samlad bedömning av alla dokument som barnen använder för att styrka ålder och identitet. Men vår sammanställning av Sveriges mottagande av ensamkommande asylsökande visar att handläggarna konsekvent har negligerat all dokumentation och istället skrivit upp barn i ålder på ett närmast godtyckligt sätt. Eftersom Migrationsverket enligt egen utsago rekryterat oerfarna handläggare finns stor risk för att inte heller barns asylskäl utreds på ett rättssäkert sätt.

LÄS MER: debatt: jag tycker att asylsökande som ljuger om sin ålder ska straffas – det gör mig inte till rasist

Handläggningstiderna har varit och är extremt långa vilket inneburit att ensamkommande unga var barn när de kom men att de nu fyllt eller är på väg att fylla 18 år. De rättsmedicinska utlåtandena (som i sig är osäkra) speglar därmed den ålder de har nu.  

Martin: det finns ansvariga för detta rättsliga haveri – men det är inte de ensamkommande.   

Sara Edvardson Ehrnborg
Talesperson yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut

LÄS MER: Ensamkommande dör hellre än tar konsekvenserna av politiken

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset