Vårt landsting har skjutit till nio miljoner kronor för att minimera följderna för stockholmare i riskgruppen, skriver Jessica Ericsson (L), ordförande i beredningen för hälsa och jämlik vård i en replik till HBT Socialdemokrater som inte tycker att landstingen har tagit sitt ansvar i bekämpningen av hiv.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Replik till Sören Juvas och Börje Vestlund

Skyddet mot sexuellt överförbara sjukdomar (STI) är ett ansvar som delas mellan individen och samhället. S-regeringens besparing på hiv-preventionen skapar problem, oavsett vad
Vestberg och Juvas (S) påstår. Med mycket kort varsel halverades de statliga pengarna. Vårt landsting har skjutit till nio miljoner kronor för att minimera följderna för stockholmare i riskgruppen. Vi ska också ta fram en ny plan för arbetet inom sexuell och reproduktiv hälsa.
Venhälsan på Södersjukhusethar stor erfarenhet och stort förtroende bland män som har sex med män. Vi värnar Venhälsan. Det finns inga besparingskrav och inga som helst planer på nedläggning. Sjukhuset arbetar med den kortsiktiga situationen, utifrån ökat behov av tester och den statliga nedskärningen. Långsiktigt är vi beredda att se över organisationsformen.
För oss liberaler är det viktigt att hbtq-personer ska kunna vara trygga i ett gott bemötande oavsett vart de vänder sig i vården. Hiv/STI-tester ska t.ex erbjudas på alla vårdcentraler. Stockholm var på liberalt initiativ först med en hbt-policy som gäller hela landstingets verksamhet och har egen hbtq-diplomering av verksamheter.

Vårt mål måste vara tydligt: En jämlik och likvärdig vård för alla. För hälsa och frihet.

Jessica Ericsson (L), ordförande i beredningen för hälsa och jämlik vård

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset