Resandet ökar men kostnaden skenar Allt fler färdas kollektivt – men till en ökande kostnad per resa för skattebetalarna.
Resandet ökar men kostnaden skenar Allt fler färdas kollektivt – men till en ökande kostnad per resa för skattebetalarna.

Vi reser allt mer kollektivt – men kostnaderna per resa blir allt högre. Och i Stockholm skenar kostnaderna mer än för genomsnittet.

Allt fler av oss färdas kollektivt – men till en ökande kostnad per resa för skattebetalarna.

I fjol ökade visserligen antalet regionala och lokala kollektivresor i riket med 5,2 procent jämfört med året innan. Men under samma period steg nettokostnaderna för kollektivtrafiken – det vill säga den del som betalas via skattsedeln – med 12,7 procent, till 17,5 miljarder, visar siffror från SCB.

Mer än dubbelt så snabbt, alltså – och då är inte biljettkostnaderna som resenärerna själva betalar inräknade.

– Vi kan se att nettokostnaderna per resa fortsätter att öka mycket, den har gått upp med 7 procent på ett år, säger Bo Legerius, ekonom på Sveriges kommuner och landsting, SKL, till tidningen Dagens Samhälle.

En orsak till de allt dyrare resorna är att vi reser längre och mer på tvären, i stället för att låta oss transporteras till och från en central punkt. Det menar trafikforskaren Maria Börjesson på KTH i Stockholm.

– Det har blivit mer resande mellan olika zoner, på tvären. Det hänger ihop med att vi både arbetar mer specialiserat och har vår fritid mer specialiserad, säger hon till Metro.

Hon pekar dessutom på att det finns en trend att satsa på dyr, spårbunden trafik i stället för mer kostnadseffektiva bussar.

– Det är fruktansvärt mycket dyrare, men kostnaden diskuteras sällan förrän besluten redan är fattade. En orsak kan vara att det lätt blir prestigeprojekt.

SL: Det är på väg att plana ut

Vi reser allt mer kollektivt – men kostnaderna per resa blir allt högre. Och i Stockholm skenar kostnaderna mer än för genomsnittet.

Allt fler av oss färdas kollektivt – men till en ökande kostnad per resa för
skattebetalarna.

I fjol ökade visserligen antalet regionala och lokala kollektivresor i riket med 5,2 procent jämfört med året innan. Men under samma period steg nettokostnaderna för kollektivtrafiken – det vill säga den del som betalas via skattsedeln – med 12,7 procent, till 17,5 miljarder, visar siffror från SCB.

Mer än dubbelt så snabbt, alltså – och då är inte biljettkostnaderna som resenärerna själva betalar inräknade.

– Vi kan se att nettokostnaderna per resa fortsätter att öka mycket, den har gått upp med 7 procent på ett år, säger Bo Legerius, ekonom på Sveriges kommuner och landsting, SKL, till tidningen Dagens Samhälle.

En orsak till de allt dyrare resorna är att vi reser längre och mer på tvären, i stället för att låta oss transporteras till och från en central punkt. Det menar trafikforskaren Maria Börjesson på KTH i Stockholm.

– Det har blivit mer resande mellan olika zoner, på tvären. Det hänger ihop med att vi både arbetar mer specialiserat och har vår fritid mer specialiserad, säger hon till Metro.

Hon pekar dessutom på att det finns en trend att satsa på dyr, spårbunden trafik i stället för mer kostnadseffektiva bussar.

– Det är fruktansvärt mycket dyrare, men kostnaden diskuteras sällan förrän besluten redan är fattade. En orsak kan vara att det lätt blir prestigeprojekt.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset