Luftprover från Peking innehåller dna från gener som gör bakterier motståndskraftiga mot den mest kraftfulla antibiotikan, visar studie från Göteborgsforskare. Arkivbild.
Luftprover från Peking innehåller dna från gener som gör bakterier motståndskraftiga mot den mest kraftfulla antibiotikan, visar studie från Göteborgsforskare. Arkivbild.

Resistenta bakterier kan spridas i stadsluft. Luftprover som Göteborgsforskare tagit i Peking innehåller dna från gener som gör bakterier motståndskraftiga mot den mest kraftfulla antibiotikan.

"Det här kan vara en viktigare spridningsväg än man tidigare trott", säger professor Joakim Larsson, föreståndare för Centrum för antibiotikaresistensforskning vid Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

Resultaten visar inte om bakterierna, vars dna analyserats, var vid liv i luften, och därmed utgjort en verklig fara.

"Det rimliga att tro är att det är en blandning av levande och döda bakterier, baserat på erfarenheter från andra studier av bakterier i luft", säger Joakim Larsson.

Forskarna söker efter gener som gör bakterier motståndskraftiga mot antibiotika och har i den aktuella studien samlat in över 800 prover med dna från människor, djur och olika miljöer världen över. Nästa steg i forskningen handlar om att utforska om resistens kan spridas via luften från europeiska reningsverk.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset