Luftprover från Peking innehåller dna från gener som gör bakterier motståndskraftiga mot den mest kraftfulla antibiotikan, visar studie från Göteborgsforskare. Arkivbild.
Luftprover från Peking innehåller dna från gener som gör bakterier motståndskraftiga mot den mest kraftfulla antibiotikan, visar studie från Göteborgsforskare. Arkivbild.

Resistenta bakterier kan spridas i stadsluft. Luftprover som Göteborgsforskare analyserat från Peking innehåller dna från gener som gör bakterier motståndskraftiga mot den mest kraftfulla antibiotikan.

– Det här kan vara en viktigare spridningsväg av resistenta bakterier än man tidigare trott, säger professor Joakim Larsson, föreståndare för Centrum för antibiotikaresistensforskning vid Göteborgs universitet.

Problemet med resistenta bakterier, bakterier som har en motståndskraft mot antibiotika, ökar. Man vet sedan tidigare att resistenta bakterier först och främst sprids mellan människor och genom förorenat vatten och förorenad mat. Men de nya forskningsrönen pekar mot att resistenta bakterier också kan spridas via luften.

Förvånad över resultatet

– Jag blev förvånad över resultaten. Jag trodde inte att resistenta bakterier fanns i luften i den grad vi hittade i Peking, säger Joakim Larsson.

Resultaten visar inte om bakterierna var vid liv i luften, och därmed utgjort en verklig fara.

– Men det rimliga att tro är att det är en blandning av levande och döda bakterier, baserat på erfarenheter från andra studier av bakterier i luft, säger Joakim Larsson.

För att se om problemet var begränsat till Peking har forskarna försökt hitta luftprover som det går att jämföra med. Bland annat har man kunnat se på prover från New York och San Diego i USA.

– Och vi kan se att det finns i luften i andra städer också även om de proverna inte analyserats med samma känslighet, säger Joakim Larsson.

Varifrån de resistenta bakterierna i luften kommer återstår att ta reda på.

Bajs i reningsverk

– Hur smittan hamnar i luften är något vi vill undersöka vidare, säger Joakim Larsson. En möjlig källa skulle kunna vara våra kommunala reningsverk där vi har massvis med bajs som flyter vid vattenytan och bubblar, nära och i våra städer.

Nästa steg i forskningen handlar därför om att utforska om resistens kan spridas via luften från reningsverken.

– Vi ska låta reningsverksanställda ha på sig luftprovtagare. Vi kommer också att studera deras egen bakterieflora, samt floran hos personer som bor väldigt nära och se om det kan finnas en koppling till reningsverken, säger Joakim Larsson.

Pengar till ett sådant projekt har precis beviljats.

Johan Wingborg
– Jag blev förvånad över resultaten. Jag trodde inte att resistenta bakterier fanns i luften i den grad vi hittade i Peking, säger Joakim Larsson, professor på Sahlgrenska akademin och föreståndare för Centrum för Antibiotikaresistensforskning vid Göteborgs universitet.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset