35 miljoner kronor släpps igenom i år utan att eventuella återkrav utreds, enligt DN. Arkivbild.
35 miljoner kronor släpps igenom i år utan att eventuella återkrav utreds, enligt DN. Arkivbild.

För att spara resurser och lägga kraft på större återkrav kräver Försäkringskassan inte tillbaka felaktiga utbetalningar som understiger 2 000 kronor.Men nu varnar myndighetens internrevisorer för att lagen inte följs och att risken för fusk ökar, skriver Dagens Nyheter.

– Den här hanteringen saknar uttryckligen lagstöd och vi anser att den inte harmoniserar med Socialförsäkringsbalken. Vi ser dessutom en ökad risk för att försäkrade systematiskt kan missbruka försäkringen, säger Lina Gidlöf, chef för internrevisionen, till DN.

Det handlar om att 35 miljoner kronor – omkring 67 000 ärenden – i år släpps igenom utan att eventuella återkrav utreds.

– En förvaltningsmyndighet kan inte gå emot lagen på det här sättet. Vad ska medborgarna säga om hur Försäkringskassan sköter sitt uppdrag, att ge rätt ersättning till rätt person? En felaktig utbetalning ska utredas och leda till beslut om återkrav när det är befogat, säger internrevisor Tamas Osvath.

För att utreda de 35 miljonerna skulle det behövas 153 årsarbetare som skulle kosta cirka 77 miljoner kronor, skriver DN.

Ledningen tar internrevisionens kritik på allvar, och efterlyser tydligare regler.

– Vi ska bland annat åtgärda att det inte finns systematiska kontroller. Samtidigt måste vi ha en effektiv administration, säger Fredrik Falk, verksamhetsområdeschef för återbetalning.

Han säger att Försäkringskassan inte kan dubbla sina kostnader för att driva in pengarna.

– Det är inte att ta ansvar för statens resurser, säger han.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset