Enligt en undersökning av Riksförbundet för sexuell upplysning vet inte ungdomar var gränsen går för våldtäkt.
Enligt en undersökning av Riksförbundet för sexuell upplysning vet inte ungdomar var gränsen går för våldtäkt.

RFSU är kritiska mot skolornas sexualundervisning och menar att många elever inte vet var gränsen för våldtäkt går.

Ungdomar vet många gånger inte var gränsen går för våldtäkt och många skolor lever inte upp till läroplanens krav på sex- och samlevnadskunskap. Det menar RFSU som vill att skolledarna tar ett större ansvar, rapporterar TV4.

RFSU har frågat elever i högstadiet vad de vill lära sig mer om i sex- och samlevnadsundervisningen. Då handlade det inte om puberteten, könssjukdomar eller kondomer, utan om vad som är våldtäkt eller sexuellt övergrepp. Eller hur man vet att någon vill eller inte vill ha sex.

Enligt TV4 vittnar många elever i högstadiet om att de inte haft någon sex- och samlevnadsundervisning över huvud taget, i en webbenkät som RFSU har gjort.

– Man behöver ta ett ansvar på skolledningsnivå. Det har väl legat lite för mycket på den enskilda läraren och då har det gjort att vissa elever får väldigt bra undervisning, andra har inte fått så bra undervisning, säger Hans Olsson, sakkunnig i sexualundervisning på RFSU till TV4.

Bristerna känner man till, men vad ungdomarna får lära sig i skolan är mer okänt.

Sex- och samlevnadsundervisning är ett krav enligt läroplanen och ska inte bara handla om kroppen utan också om normer och relationer.

En av eleverna som TV4 intervjuar säger att skolan inte diskuterat dessa frågor.

– Men jag vet skillnaden mellan våldtäkt och inte våldtäkt, säger eleven.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset