Pengar kan väcka både glädje och ilska. Bild från demonstrationer vid klimattoppmötet i Köpenhamn 2009.
Pengar kan väcka både glädje och ilska. Bild från demonstrationer vid klimattoppmötet i Köpenhamn 2009.

Pengar gör dig lyckligare. Eller ökar åtminstone chanserna till lycka. Det har nu Danmarks Statistik (DST) fastslagit i en stor enkät.

Den danska motsvarigheten till Statistiska centralbyrån har frågat rika och fattiga medborgare hur nöjda de är med livet. Av de med inkomst på minst 600 000 danska kronor (770 000 svenska kronor) om året svarade 78 procent positivt, medan den andelen sjönk till 61 procent för personer med årsinkomster mellan 100 000 och 200 000 danska kronor.

Frågan som ställdes var enligt DST:s sajt: Allt som allt, hur nöjd är du med ditt liv? På en svarsskala mellan noll och tio svarade rika danskar oftare på den övre delen av skalan.

Men även mindre bemedlade kan finna tröst i att det blir bättre. Genomsnittssvaret från samtliga tillfrågade danskar för läget just nu var på lyckoskalan 7,5. Om fem år räknar dock de svarande med en lyckonivå på 8,2 i snitt.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset