Riskrevisionen får skarp kritik i en extern utredning.
Riskrevisionen får skarp kritik i en extern utredning.

En extern granskning, som tillsattes efter att Dagens Nyheter granskat myndigheten och avslöjat bland annat felaktiga rekryteringar, slår fast att Riksrevisionens chefer i flera fall agerat olämpligt eller i strid mot regler.

Utredaren Hans-Gunnar Axberg skriver bland annat att granskningar har avslutats i strid med revisionslagen. Han noterar också att det inom Riksrevisionen funnits en informell kultur där egna överväganden och intern praxis gått före rättsliga regler.

Axberger skriver också att Riksrevisionens regelverk har väsentliga brister. Han påpekar också att sex av åtta riksrevisorer som valts på fulla mandat har lämnat sina uppgifter i förtid.

"Det tyder på brister som har att göra med uppdraget, inte med dem som valts. För att komma vidare krävs utredning och kanske grundlagsändring", skriver Hans-Gunnar Axberger.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset