Finansminister Magdalena Andersson. Arkivbild.
Finansminister Magdalena Andersson. Arkivbild.

Riksrevisionen kritiserar i skarpa ordalag regeringens budget, bland annat anser myndigheten att regeringen underskattar de offentliga utgifterna fram till 2020.

Regeringen bortser från hur förändringar i befolkningens storlek och ålderssammansättning påverkar kommunernas utgifter för vård, skola, och omsorg, skriver Riksrevisionen på Dagens Nyheters debattsida. Om dagens välfärdsnivå ska behållas måste endera kommunalskatterna höjas med två procentenheter – eller också måste statsbidragen till kommunerna höjas med 50 miljarder kronor.

Riksrevisionen konstaterar också att regeringen föreslår åtgärder för 17 miljarder kronor som inte är finansierade. Enligt myndigheten finns i det så kallade finanspolitiska ramverket inget stöd för att på det sättet försvaga det offentliga sparandet.

Det är första gången som Riksrevisionen publicerar sin budgetgranskning innan beslutet om påföljande års budget fattas av riksdagen.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset