" Utan förvarning överger rorsmannen Reinfeldt sitt skepp och många frågar sig varför han sviker sitt tidigare så uttalade ansvarstagande", skriver Claes.

I Joseph Conrads berömda roman, ”Lord Jim”, överger styrmannen Jim sina plikter och går tillsammans med övrigt fartygsbefäl först i livbåtarna. Fartyget har sprungit läck och besättningen överger sitt fartyg utan att förvarna passagerarna, som är ett stort antal sovande pilgrimer. Syftet är att undvika
panik, eftersom det finns för få livbåtar.

 Lord Jim plågas av skuldkänslor för att han övergivit sina passagerare resten av sitt liv. Situationen liknar Fredrik Reinfeldts plötsliga och oväntade avhopp från sitt uppdrag. 

Avhoppet kommer inte så långt efter att Reinfeldt uppmanat medborgarna att öppna sina hjärtan och visa ansvar för flyktingar. Men precis som Lord Jim och hans kollegor lämnade Fredrik Reinfeldt båten. 

 Utan förvarning överger rorsmannen Reinfeldt sitt skepp och många frågar sig varför han sviker sitt tidigare så uttalade ansvarstagande. Han lämnar inte bara sina ideal i sticket utan även de som litade på att han skulle föra det moderatstyrda regeringsskeppet i hamn.

Vad är skillnaden mellan rorsmannen Fredrik Reinfeldts sätt och styrmannen Jims sätt att se på sitt agerande? Den brittiske styrmannen ångrar att han övergav sina uppdragsgivare. Det gör inte Fredrik Reinfeldt. 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset