Under förra året rapporterades det in över 100 hot mot åklagare.
Under förra året rapporterades det in över 100 hot mot åklagare.

Många åklagare tar emot hot i tjänsten. Förra året rapporterades det in totalt 104 hot mot åklagare i Sverige. ”Det finns ett stort mörkertal”, säger Åklagarmyndighetens säkerhetsansvarige Mikael Svensson.

Årligen rapporteras det in över 100 fall av hot mot åklagare i Sverige, så kallad otillåten påverkan. Under rubriceringen ryms såväl kränkning och subtila hot som ovälkommen kartläggning och våld mot enskilda åklagare.

Mikael Svensson är säkerhetschef på Åklagarmyndigheten och för Metro berättar han att antalet rapporteringar om otillåten påverkan mot enskilda åklagare under de senaste fem åren legat på relativt konstant nivå.

Många gånger försöker avsändaren vara anonym och kliver aldrig fram utan man försöker skrämma oss

Stort mörkertal

Däremot, berättar han, råder det ett stort mörkertal i antalet inkomna rapporter till Åklagarmyndigheten.

– Företeelsen är större än vad vi får rapporter om. Det är även förändringar i tillvägagångssättet hos de som försöker påverka oss. Många använder nätet i större utsträckning för att påverka och kommer på så sätt innanför till den privata sfären hos åklagaren. Det är svårare att hantera sådana hot.

Att mörkertalet är stort har bland annat att göra med att många åklagare är luttrade och anser att det är en del av jobbet.  Åklagare vet vad som krävs för att åtal ska kunna väckas, vilket enligt Mikael Svensson kan vara en orsak till att man väljer att inte rapportera om eventuella hot.

LÄS MER: 16-åring misstänks ha Snapchat-hotat åklagare – under utredning om pistoltvång

Svårutrett

Han berättar att det är sällan som hoten realiseras till verklig handling. Ofta är det nättroll som tar till näthat mot åklagare. Att gömma sig bakom sådana konton på internet gör det svårutrett.

Enligt Mikael Svensson finns det få verktyg för att gå vidare med sådana typer av brott, liksom att många är långt ifrån åtalbara.

Hur ser du som säkerhetschef på att åklagare hotas i den här utsträckningen?

– Vi följer den här utvecklingen noga. Många gånger försöker avsändaren vara anonym och kliver aldrig fram utan man försöker skrämma oss. Det ska vi aldrig ge efter för. Vi ska kliva fram och ta vårt ansvar. Vi plockar inte bort någon åklagare utan förstärker dem istället.

LÄS MER: 16-åring pistoltvingade flicka och hotade åklagare – det här döms han till

Rapporterade fall av otillåten påverkan

 

2013 2014 2015 2016 2017
Kränkning 10 14 12 18 18
Subtila hot 21 14 29 18 19
Ovälkommen kartläggning 4 2 5 11 12

 

Under de senaste fem åren har den vanligaste formen av otillåten påverkan varit kränkning, subtila hot och ovälkommen kartläggning.

Flest inrapporterade fall av otillåten påverkan mellan år 2013 och 2017 har skett i Åklagarområde Syd och Åklagarområde Stockholm. Då rapporterades det in 160 respektive 154 fall.

År 2016 och 2017 var nivån högst i Åklagarområde Stockholm med 38 respektive 25 inrapporterade fall.

Källa: Åklagarmyndigheten

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset