Sveriges överbefälhavare Micael Bydén talar på Folk och försvars årliga rikskonferens.
Sveriges överbefälhavare Micael Bydén talar på Folk och försvars årliga rikskonferens.
Politik TT

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) tonar ned bråket om risken för ett väpnat angrepp på Sverige.

Han ser ingen anledning att "överpröva" försvarsberedningen.

Hultqvist aktar sig för att uttrycka sig på ett sätt som kan uppfattas som kritik mot beredningens nya formulering om att ett väpnat angrepp mot Sverige "inte kan uteslutas".

Vid inledningen av Folk och försvars rikskonferens i Sälen i söndags uppgav statsminister Stefan Löfven (S) bland annat att man inte ska säga till folk att nu står "kriget för dörren". Utrikesminister Margot Wallström (S) kallade försvarsberedningen för "den där gruppen" och betonade att man måste vara försiktig med orden.

Borgerliga försvarspolitiker gick i taket och anklagade regeringen för att skönmåla säkerhetsläget och strunta i försvarsberedningen, där alla partier finns med. De var extra upprörda över att Löfven hävdade att formuleringen inte var förhandlad med regeringen, trots att försvarsberedningen leds av socialdemokraten Björn von Sydow och att också Miljöpartiet ingår i den.

Försöker dämpa

Regeringen håller fast vid den säkerhetspolitiska bedömning som försvarsberedningen gjorde i sin slutrapport 2014. Den fanns sedan med i riksdagsbeslutet 2015 om den försvarspolitiska inriktningen 2016–2020. Där talas det om att ett enskilt militärt angrepp på Sverige är "osannolikt".

Det riksdagsbeslutet är det som gäller, säger Peter Hultqvist.

Han säger att han ser fram emot den säkerhetspolitiska analys som försvarsberedningen ska leverera våren 2019 i sin rapport om förutsättningar för försvaret efter 2020. Han räknar med att den kan se annorlunda ut än analysen från 2014.

ÖB Micael Bydén gjorde för sin del klart att Försvarsmaktens tidigare bedömning om risker för Sverige står sig.

Sannolikheten för ett väpnat angrepp är fortsatt låg, sade Bydén i sitt tal i Sälen.

Ökade risker

Han underströk samtidigt att utvecklingen är svårbedömd och att riskerna i närområdet har ökat. Och Rysslands agerande, till exempel i Ukraina, hotar den europeiska säkerhetsordningen, enligt ÖB.

Försvarsministern försöker dämpa konflikten om regeringens och beredningens formuleringar. Enligt Hultqvist finns det "ingen anledning att ompröva någonting", inte heller försvarsberedningens skrivning. Den utgår från vad beredningen var tvungen att planera för när totalförsvaret ska stärkas.

Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow viker inte från sin egen rapport.

Jag står bakom den, säger han.

Han säger att beredningen egentligen inte gör anspråk på att bedöma risker eller sannolikheter för ett väpnat angrepp mot Sverige. Men det är vad han och de andra måste utgå ifrån i arbetet med att stärka totalförsvaret.

Misstänker spricka

Från borgerligt håll misstänker man att det pågår en dragkamp mellan försvarsministern och utrikesministern om regeringens syn på hoten mot Sverige. Men Moderaterna sade nej till ett extra möte med försvarsberedningen för att reda ut bråket.

Moderaternas försvarspolitiske talesperson Hans Wallmark tycker sig se ånger från S-håll. M-ledaren Ulf Kristersson tycker att det är "olyckligt" att statsministern och utrikesministern på söndagen lyckades sprida osäkerhet om säkerhetspolitiken.

Jag hoppas att regeringen nu rätar ut frågetecknen, säger han.
Sveriges överbefälhavare Micael Bydén talar på Folk och försvars årliga rikskonferens.
Sveriges överbefälhavare Micael Bydén talar på Folk och försvars årliga rikskonferens.
Försvarsminister Peter Hultqvist (S) försöker dämpa konflikten om risken för angrepp på angrepp på Sverige..
Försvarsminister Peter Hultqvist (S) försöker dämpa konflikten om risken för angrepp på angrepp på Sverige..
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset