Jag vill att vår bostadsminister Mehmet Kaplan utreder möjligheten att ändra insatsen för köp av mindre bostäder till endast 5 procent av bostadspriset för att öka möjligheterna för unga som köper sin första lägenhet att komma in på bostadsmarknaden. Utöver denna förändring bör ställas krav på kraftig amortering.

Unga människor som inte kommit in på bostadsmarknaden ännu har ofta arbete med inkomster som kan finansiera ett eget boende, men de har svårigheter att spara ihop den summa som krävs till insatsen av bostaden, då priserna är så höga i dag, framför allt i storstäder. Att sänka krav på egen insats till endast 5 procent av bostadens pris och ge möjlighet till lån på 95 procent, skulle skapa bättre möjligheter för unga att snabbare kunna köpa sin egen bostad.

Jag har själv tre ungdomar varav två med inkomster från eget arbete som ger dem möjlighet att både betala avgifter, amortera och betala räntor, men de har inte något stort kapital. Att köpa bostad för 2 miljoner innebär i dag att insatsen blir 300 000 kronor. Att sänka denna till 100 000 gör stor skillnad. Att inte redan i ung ålder lära sig att ta ansvar för egen ekonomi, eget boende med allt som det innebär bygger inte ett samhälle med ansvarsfulla människor.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset