Energiskatten för datorhallar ska ligga på samma nivå som tillverkningsprocessen i industriell verksamhet (0,5 öre per kilowatt), enligt budgetförslaget. Här ses en datahall i boden. Arkivbild.
Energiskatten för datorhallar ska ligga på samma nivå som tillverkningsprocessen i industriell verksamhet (0,5 öre per kilowatt), enligt budgetförslaget. Här ses en datahall i boden. Arkivbild.

Regeringen sänker reklamskatten. Det innebär bland annat att skatten på annonser i tidningar sänks från 3 till 2,5 procent. Reformen väntas som helhet minska skatteintäkterna med 20 miljoner kronor 2017.

Andra förslag inom skatteområdet är sänkt skatt på dieselbränsle till båtar och skepp som används inom jordbruk, skogs- eller vattenbruk.

Arbetsgivaravgiften sänks för enskilda näringsidkare som anställer sin första medarbetare.

Energiskatten för datorhallar ska ligga på samma nivå som tillverkningsprocessen i industriell verksamhet (0,5 öre per kilowatt), enligt budgetförslaget. Det förväntas minska skatteintäkterna till staten med 250 miljoner kronor.

Reglerna för skatteavdrag vid representation görs om. Avdragsrätten vid inkomstbeskattning slopas men avdragsrätten för moms ökar, vilket sammantaget bedöms öka skatteintäkterna med 700 miljoner kronor.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset