Säpo varnar för regeringens skärpta terrorlag. Arkivbild.
Säpo varnar för regeringens skärpta terrorlag. Arkivbild.

Både Säkerhetspolisen och Försvarets radioanstalt är kritiska mot de nya, skärpta terrorlagar som regeringen föreslagit. Bland annat innebär de att det ska bli olagligt att till exempel ägna sig åt transporter eller matlagning åt en terrororganisation i en väpnad konflikt.

Säpos och FRA:s invändningar baseras på att den nya lagstiftningen troligen leder till att fler förundersökningar inleds – vilket i sin tur innebär att FRA:s rätt att vidarebefordra information till Säpo inskränks. Säkerhetspolisen bedömer också att terrorbrott blir svåra att bevisa, eftersom många misstänka resenärer uppger att de ägnat sig åt sjukvård, skriver Svenska Dagbladet.

Tidningen har läst ett 60-tal av de remissvar som inkommit på lagförslaget. De flesta myndigheter har inget att anmärka på förslaget, men utöver Säpo och FRA är även justitieombudsmannen, justitiekanslern och Advokatsamfundet kritiska. JK anser till exempel att problemen med misstänka terrorbrott snarare handlar om utrednings- och bevissvårigheter än otillräcklig strafflagstiftning.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset