Ett värvningsförsök kan pågå i flera år, enligt Säpo.
Ett värvningsförsök kan pågå i flera år, enligt Säpo.

Varje år utsätts svenskar för värvningsförsök av utländska underrättelsetjänster. I sin årsbok för 2017 beskriver Säpo hur det kan gå till när en agent värvas – i sex steg.

Många länder bedriver spionage i Sverige. Det kan handla om politisk, ekonomisk, militär eller teknisk underrättelseverksamhet. Det slår Säpo fast i sin årsbok för 2017, som presenterades på torsdagen. Syftet med spionaget är bland annat att få ett kunskapsövertag inom olika områden för att sedan kunna påverka beslut i den riktning man vill.

Enligt Säpo är utländskt spionage ett potentiellt hot mot Sveriges nationella säkerhet. För att förebygga och bekämpa detta bedriver Säpo kontraspionage genom att följa upp kända underrättelsehot men även genom att ständigt söka efter okända hot.

Exempelvis identifierar Säpo verksamheter som skulle kunna vara av intresse för utländsk makt. Personer som arbetar där varnas bland annat för att de kan utsättas för värvningsförsök.

LÄS MER: Säpo varnar för hot av olika slag inför valet

I sex steg beskriver Säpo hur det kan gå till när en underrättelseofficer försöker värva en agent:

Steg 1: Analysen
Till att börja med analyserar den utländska underrättelsetjänsten vilken information de behöver. Värvningsprocessen är då igång.

Steg 2: Målsökningen
När syftet står klart får en underrättelseofficer i uppdrag att identifiera en person som i ett senare skede kan tänkas dela med sig av informationen.

Steg 3: Studien
Den utvalda personen kartläggs väl. Personlighet, ekonomi, familj och svagheter som kan vara avgörande för att kunna värva personen.

Steg 4: Närmandet
Underrättelseofficeren använder information från kartläggningen när närmandet till den utvalda personen görs. Det kan uppfattas som spontant, men är mycket välplanerat.

Steg 5: Vänskapen
Relationen till den utvalda personen fördjupas. Underrättelseofficeren kan komma med gåvor, ge komplimanger och göra andra saker för att gå in i en vänskap. Den utvalda kan exempelvis bli ombedd att skicka icke hemliga dokument i motprestation. Omdömet kan brytas ner under flera års tid.

Steg 6: Värvningen
Ibland kan det dröja flera år, ibland kortare tid. Men till slut försöker underrättelseofficeren få den utvalda att lämna ut hemlig eller känslig information. Om det lyckas har den utvalda förvandlats till en agent för en utländsk underrättelsetjänst.

Är du utsatt för ett värvningsförsök?
Enligt Säpo utsätts personer i Sverige varje år för värvningsförsök. Om du misstänker att du är utsatt rekommenderar Säpo att du antecknar vem som har kontaktat dig, av vilken anledning kontakten skedde och när den första kontakten togs. Därefter kan du kontakta Säpo och berätta om dina misstankar.

Källa: Säkerhetspolisen

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset