Alamy

Dags för tv-kanalerna att ta time out och se över sina policys för svordomar, tycker Åke.

Hela Sverige svär – ja, det kan man tro när man ser teve numera. Man kan knappt hitta ett program utan svordomar . Programledare svär, paneler och deltagare i tävlingar gör det. 

Senast i finalen av programserien ”Hela Sverige bakar” upplevde jag att deltagarna svor i stort sett varje gång de skulle ge en kommentar.

Många, i likhet med mig, tycker det är obehagligt med detta svärande, och vi kan inte värja oss om vi inte avstår från program som vi i övrigt gillar. 

Men måste det bli vårt val? 

Tv-kanalerna behöver se över sin policy när det gäller svärandet. Försvara er inte med att ni följer språkutvecklingen i samhället. Ni ska vara exempel på ett gott språkbruk.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset