Trots försök att motverka problemet förblir sexuella övergrepp ett problem som drabbar många unga. Riksidrottsförbundet och Skolverket har tydliga riktlinjer kring hur skolor och idrottsföreningar ska agera i fall av misstänkta övergrepp, men det är skolorna och de lokala idrottsföreningarna som har ansvaret att regler och lagar faktiskt följs.

Pressbild/IBL/Alamy

Anders Wahlström, Riksidrottsförbundet och Hugo Wester, Skolverket.

20 procent av alla barn upp till 18 år har i Sverige blivit utsatta för sexuella övergrepp, enligt en nationell undersökning från Stiftelsen Allmänna Barnhuset. När Metro kontaktar alla Sveriges drygt 4 000 grundskolor och frågar dem om de har tydliga riktlinjer för att motverka sexuella övergrepp svarar knappt 240 skolor. Av de som svarat säger sig 90 procent ha någon form av riktlinjer och undervisning i de frågorna.

Tidigare i veckan gick Skolverket ut och sa att man vill att skolorna ska intensifiera sitt förebyggande arbete mot övergrepp i skolorna och att många skolor redan bedriver ett framgångsrikt sådant arbete med att det också finns brister. 


► LÄS MER: 7 skyldigheter alla vuxna har mot alla barn

Det är alltså Skolverket som i Sverige tar fram kunskapskrav, föreskrifter och allmänna råd. Skolverket bistår också skolan med information och stöd för utveckling. I skollagen står det tydligt att skolan ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. I skollagen och i Skolverkets dokument räknas sexuella övergrepp som en form av kränkande beteende. Upplevelsen hos den som är utsatt är utgångspunkten.   

Det är varje skolas högsta ledning, oavsett om det rör sig om en kommun eller en friskola, som har det yttersta ansvaret för att sexuella trakasserier inte ska äga rum på skolan. Socialtjänstlagen står det tydligt att personer som arbetar i verksamheter som berör unga måste anmäla fall där de misstänker att barn far illa - till exempel ett barn utsatts för sexuella övergrepp hemma. Skolan ska inte utreda fall där barn misstänkts fara illa, utan det är socialtjänsten som tar vid efter en orosanmälan.

– Det räcker med att man misstänker någonting. Vi är försiktiga med att säga var gränsen går, hellre att man anmäler för mycket än att man drar sig för att göra det. Skolverket har resurser skolan kan använda för att utveckla arbetet med orosanmälan. Det kan vara svårt att dra gränser vilket leder till att man avvaktar, säger Hugo Wester, undervisningsråd på Skolverket.

► LÄS MER: De utsattes för övergrepp som barn: ”Det hade inte behövt vara så”

Flera uppmärksammade fall av sexuella övergrepp mot minderåriga har ägt rum inom idrottsrörelsen. Riksidrottsförbundet, RF,  fungerar som en paraplyorganisation för den svenska idrottsrörelsen i Sverige.

– Vi har ett förebyggande arbetande arbete kring de frågorna. Vi vet att idrottsrörelsen har en verksamhet som kan locka fram presumtiva förövare, de finns ju där barn finns. För några år sedan bidrog vi till exempel till möjligheten för föreningar att begära ut begränsade registerutdrag för ideella ledare, säger Anders Wahlström, barn- och ungdomsansvarig på RF.

I RF:s policy står det att alltid är den utsattes berättelse som är avgörande, och idrottsföreningen ska i fall där sexuella övergrepp misstänks besluta om den utpekade ska ta timeout. Att en ledare utsatt någon för sexuella övergrepp behöver dock inte behöva att ledaren utesluts.

– Det är upp till varje ideell förening, men vår rekommendation är att alltid ta frågor som rör sexuella trakasserier på största allvar. Vi vill alltid ha barnens bästa i första rummet.

► LÄS MER: Lagen tillåter sex med barn – vi måste göra det olagligt

 
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset